Aldri tidligere påvist sykdomsfremkallende virus: – Virusfunnet kommer derfor svært overraskende

Nyheter
4767

Profunda er overrasket over mistanken om ILA.

Tidligere i dag ble det kjent at Mattilsynet hadde sendt melding om båndlegging av anlegget til Profunda i Barstadvik etter mistanke om ILA.

Anlegget er et landbasert påvekstanlegg for stamfiskproduksjon, basert på gjennomstrømming med sedimentfiltrert borevann. Profunda holder for tiden omkring 19 000 fisk fordelt på tre ulike generasjoner.

Første gang
Mistanken er basert på et prøveuttak foretatt av Mattilsynet i forbindelse med rutinetilsyn. Tre fisk ble prøvetatt i forbindelse med besøket og materiale ble sendt til videre analyse hos Veterinærinstituttet. En av fiskene gav positivt utslag mht ILA virus på PCR analyse, og ved sekvensering viste det seg at det var en virulent variant.

Profunda har produsert laks siden 2010, og på tross av omfattende prøveuttak er det ikke tidligere påvist sykdomsfremkallende virus hos fisk fra anlegget. Det er heller ikke tidligere påvist avirulente ILA-virus varianter ved anlegget.

«Virusfunnet kommer derfor svært overraskende. Det er svært lav dødelighet i anlegget, og det har ikke vært registrert noen dødfisk i det aktuelle karet med virusfunn de siste to ukene.», skriver Profunda i pressemeldingen.

Oppgradering av anlegget
Profunda har hatt leieproduksjon for ekstern rognprodusent siden 2013, som har benyttet anlegget til å produsere årstidsuavhengig stamfisk fra laksestammene SalmoBreed og AquaGen.

AquaGen kjøpte i mars 2017 aksjene i selskapet som er planlagt fusjonert med AquaGen i januar 2018. Det gjennomføres en betydelig oppgradering av anlegget som i fremtiden skal benyttes til produksjon av landbasert stamfisk av AquaGen stamme.

Mattilsynet vil igangsette ytterligere prøveuttak for å avklare situasjonen tidlig i januar 2018.