AKVA group kjøper alle aksjene i ROV-spesialisten Sperre

Nyheter
553

Nå blir notoddenfirmaet Sperre heleid av AKVA group.

Det var i slutten av oktober 2016 det ble kjent at bryneselskapet kjøpte 66 prosent av Sperre.

Den gang ble AKVA group og Sperre-konsernet enige om en gjensidig opsjon, til å kjøpe/selge de resterende 34 prosent av aksjene i Sperre, kan utnyttes i en begrenset periode etter godkjenning av det reviderte 2019-regnskapet for Sperre.

Det opplyser AKVA group i en børsmelding.

Sperres årsregnskap for 2019 ble godkjent 20. april 2020. Dermed har AKVA group benyttet seg av opsjonen til å kjøpe de resterende 34 prosent av aksjene i Sperre for et samlet vederlag på cirka 69,7 millioner kroner.

Vederlaget er knyttet til resultatet til Sperre i 2017, 2018 og 2019.