Aas Mek. Verksted bygger ny brønnbåt for rederi i Lofoten

Vestnesverftet har inngått kontrakt med Brønnbåt Nord Lofoten på bygging av brønnbåt av verftets eget design, type AAS 1202 STDE-Hybrid. Dette er et skip med stort fokus på miljø med lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft, sjø og støy, og spesielt designet for å operere i et relativt eksponert og værhardt område med … Fortsett å lese Aas Mek. Verksted bygger ny brønnbåt for rederi i Lofoten