Aas Mek. Verksted bygger ny brønnbåt for rederi i Lofoten

Nyheter
2237

Vestnesverftet har inngått kontrakt med Brønnbåt Nord Lofoten på bygging av brønnbåt av verftets eget design, type AAS 1202 STDE-Hybrid.

Dette er et skip med stort fokus på miljø med lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft, sjø og støy, og spesielt designet for å operere i et relativt eksponert og værhardt område med base hos Ellingsen Seafood på Skrova.

Skipet skal bygges med diesel-elektrisk fremdrift og ESS-Batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrømkapasitet.

ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (peak shaving) for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere betydelig drivstoff forbruket, samt at båten kan ligge til kai uten en ‘høylydt’ generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrøm kapasiteten i havnene. Båten skal også utstyres med full rensing av eksos utslipp etter nye IMO NOx Tier III krav med NOx rensing av eksos, og som totalt gir et sterkt redusert utslipp til luft og støy.

Brønnbåten har en lastekapasitet på 1.200 m3 og er spesielt designet for lukket transport med RSW-kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvannsbehandling av fisken.

Skroget blir bygget i utlandet og nybygget skal overleveres rederi i november 2021.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vann sirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene.

Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, avlusing og lignende, uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner: Lengde 63,86 meter, bredde 14 meter og dybde i riss 5,30 meter.

Lasteroms volumet er er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for ti personer.

Brønnbåt Nord Lofoten er et brønnbåtselskap som ble stiftet i 2019, og er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord og Ellingsen Seafood. Dette blir andre nybygget vi bygger til Brønnbåt Nord og det første nybygget blir levert 1. kvartal 2021.

«Det er svært hyggelig at vi nå kan starte på et nytt prosjekt med rederiet,» skriver Aas Mek. Verksted i en pressemelding. «Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Brønnbåt Nord Lofoten som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåtbygger, og vi er svært glad for at rederiet nå ønsker å satse på et meget miljøvennlig skip.»