Aalesundfisk kjøper opp Norwegian Fish Company

Nyheter
840

Aalesundfisk Holding har mandag 18. mai overtatt alle aksjene i Norwegian Fish Company og dermed også Finnmarksfisk.

Eksportselskapet får med seg Arne Hjeltnes, en av gründerne i Norwegian Fish Company, Petter Neslein, med sitt investeringsselskap Pecunia, og Hans Thomas Knutzon med selskapet HANTO. Administrerende direktør for Norwegian Fish Company, Bård Thomas Østvang, blir også med i den videre satsingen.

Med tilveksten i Mehamn har man et ønske om å øke produktbredden, samt den geografiske tilstedeværelsen i fylket.

Med forankring inn imot viktige kunder i markedene utvikles et vertikalintegrert selskap med fokus på høykvalitets råstoff.  Dette gjøres sammen med gode strategiske samarbeidspartnere på sjø og land – og i markedene, skriver Aalesundfisk i en pressemelding.

– Vi kommer til å bruke nødvendig tid til å utvikle et godt operasjonelt fundament for drift i Mehamn. Etter hvert vil dette også inkludere oppstart av videreforedling, med de produktene som er riktige å produsere for markedene til enhver tid. Anlegget har en god teknisk standard og alt av utstyr for filletering, pakking – inkludert frysing – er som kjent på plass, uttaler Terje Kjølsøy, daglig leder Aalesundfisk Holding.

– Vi er inne i et år preget av den pågående korona-pandemien. Dette har gitt og vil gi utfordringer for landindustrien. Vi ser imidlertid gode muligheter i det lengre perspektiv, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Gamvik Kommune.