– Visjonen vår er uendret – vi har fortsatt tro på foredling og markedsetablering av sjømat produsert i arktiske strøk

Nyheter
1314

Administrerende direktør i Norwegian Fish Company, Bård-Thomas Østvang, sier til iLaks at så lenge driften i datterselskapet Finnmark Fisk ansees forsvarlig, vil selskapet arbeide mot å realisere denne visjonen.

Mandag ble det klart at Finnmark Fisk i Mehamn har leid ut lakselinjen til et norskeid selskap i Polen, blant annet med bakgrunn i høye oppstartskostnader knyttet til etablering av produksjonslinjer for rød- og hvitfisk samtidig.

I 2018 omsatte selskapet for 30 millioner kroner, og endte på et resultat før skatt på -50 millioner kroner. Selskapet hadde ved årsskiftet tapt hele egenkapitalen og hadde bokført 70 millioner kroner i langsiktig gjeld.

Bård-Thomas Østvang. FOTO: Norwegian Fish Company

– Store deler av 2018, og særlig første halvdel, var preget av arbeidet med etablering og ferdigstillelse av fabrikken. Vesentlige oppstartskostnader påløp i denne forbindelse, sier Østvang til iLaks.

– Vi var derfor forberedte på røde tall, men resultatet er likevel svakere enn forventet. Dette skyldes delvis konjunkturer i markedet, blant annet ved markant prisstigning på råvaresiden, legger han til.

Vil tilpasse seg markedssituasjonen
Østvang forteller at de nå jobber svært hardt med å legge til rette for, og tilpasse seg, en mer bærekraftig driftsmodell.

– Vi har derfor gjort en rekke organisatoriske endringer på bemanningssiden, samt lagt om driften for i større grad tilpasse oss dagens markedssituasjon. Dette har gitt effekt, og vi ser både økt uttak av potensialet i fabrikken og en forbedring i resultatet, sier Østvang.

Utfordringen i denne perioden har, ifølge Østvang, vært begrensninger knyttet til tilgjengelig råstoff.

– Vi vet at vi har en fabrikk som fungerer og flinke folk til å styre den, og i de periodene vi har råstoff så får vi beviser på det. Vi arbeider derfor intenst med å etablere en struktur for mer forutsigbar råstofftilførsel til Mehamn. For å rendyrke hvitfiskkonseptet i Mehamn, har det vært en riktig beslutning å leie ut lakselinjen. Imidlertid vil laks være en del av vår salgsportefølje, og vi har fremdeles tilgang til å produsere på lakselinjen, forteller Østvang.

Visjonen
Østvang innrømmer imidlertid at mye og hardt arbeide ligger foran dem for å lykkes.

– Dette er både vi og eierne våre motiverte for å få til. Dette vil imidlertid kreve optimalisering i alle ledd; det vil si råstofftilførsel, effektivitet i produksjonen samt arbeide med salgs- og markedssiden. I tillegg vil ny kapital være nødvendig å hente. Alle disse områdene arbeider vi kontinuerlig med, sier han og legger til:

– Visjonen vår er uendret – vi har fortsatt tro på et enormt uutnyttet potensial i foredling og markedsetablering av sjømat som er produsert i arktiske strøk. Så lenge driften anses forsvarlig, vil vi arbeide mot å realisere denne visjonen.