95 prosent av Nutrimars eksport går sjøveien

Nyheter
820

Nutrimar på Frøya sender 14.000 tonn produkter sjøveien fra Trøndelag til markeder i Europa, USA og Asia.

Nutrimar, eid Gustav Witzøes investeringsselskap Kverva, er et av selskapene som benytter seg av det nye linjetilbudet tilpasset fersk laks, som i august i fjor ble etablert for å frakte fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa. En annen stor aktør som er involvert er Lerøy. Oppdretteren har tidligere fortalt om gode erfaringer med ruten. 

Ingvild Nygård. FOTO: Nutrimar

– Vi fordeler utskipingen mellom havner i Orkanger og Hitra, og håper at flere vareeiere velger sjøveien i stedet for veitransport. Det nye linjetilbudet gir nye muligheter til å utforske og prøve ut denne måten å frakte varene til verdensmarkedene på, sier logistikksjef i Nutrimar, Ingvild Nygård.

Nutrimar opererer innen tre forskjellige forretningsområder. Det startet i 2007 med avskjær og slo fra SalMars laksefabrikk InnovaMar. Produktene som blir produsert er laksemel og olje. Nå er virksomheten utvidet også til kylling og tare i tillegg. Ved utgangen av 2020 hadde selskapet 70 ansatte og en omsetning på godt over 200 millioner kroner.

På spørsmål om hvorfor Nutrimar mener det nye linjetilbudet er attraktivt, svarer Nygård:

– For oss har det flere positive effekter å benytte Hitra kysthavn og Shortsea-prosjektet. Det gir reduksjon av veitransport mellom Hitra og Orkanger, og reduserte klimautslipp som følge av veitransport. Økt godsmengde fra Hitra bidrar også til arbeidsplasser i øyregionen. Dette gir oss smidige og effektive logistikkløsninger som er bra for våre kunder som har stort fokus på bærekraft, avslutter hun.