37 prosent driftsmargin for brønnbåtrederiet Rostein

Nyheter
1730

Rostein leverte en solid driftsmargin med 37 prosent i 2016. Det er likevel en nedgang sammenliknet med 2015, hvor selskapet lå på hele 40 prosent.

Rostein er et av de ledende brønnbåtrederiene i verden og har rundt 150 ansatte. Selskapet tilbyr transport av smolt og slaktefisk og utfører sortering/telling av laks og ørret.

Behandlingsrevolusjon i Rostein
2016 ble et sylfrekt år på alle måter, med framgang både i omsetning og resultat før skatt i forhold til 2015. Mens Rostein i 2015 hadde et resultat før skatt på 182 millioner kroner, var tilsvarende i fjor 200 millioner kroner.

Visepresident Glen Bradley skriver i en e-post til iLaks at selskapet er fornøyd med 2016.

– Vi er godt fornøyd med fjoråret, hvor eksisterende flåte ble svært godt utnyttet. To velfungerende nybygg ble levert i fjor.

Han trekker videre fram 2016 som starten på en større omveltning i parasittbehandling.

– I første halvår av 2016 utgjorde kjemisk behandling rundt 70 prosent av all behandling. I første halvår 2017 ligger utslippsfri behandling på 98 prosent og kjemisk på omtrent to prosent, altså i praksis er den utfaset. Så selv om topp funksjonelle, vedlikeholdte og effektive fartøy en viktig del av Rosteins DNA, så vil nok startskuddet for denne behandlingsrevolusjonen stå igjen som en viktig begivenhet i 2016.

Han er også glad for at mange kunder har «gjenoppdaget» verdien av sortering, og dette er også populært i kombinasjon med transport og behandling.

Økende gjeld
Alle Rosteins brønnbåter opererer i Norge og står oppført i norsk skipsregister.

– Både nybygg og oppgradering av eksisterende bygg er tøffe løft, men vi har nå en helt fantastisk flåte til å betjene kundene med fremover. Dette øker naturligvis gjeld og forpliktelser samt spiser cash og hadde ikke vært mulig uten en sunn underliggende drift. Vi må være med på å flytte næringen fremover og står nå godt rustet til å gi kundene både større kapasitet og fleksibilitet fremover, avslutter Bradley.

Selskapet har hovedkontor på Harøy i Sandøy kommune i Møre og Romsdal.

Rederiet samarbeider blant annet nært med verftet Larsnes Mek Verksted/Larsnes Yard, som Rosteins morselskap er største aksjonær i.