2023 ble et oppsvings-år for Vegalaks

Nyheter
0

Godt over doblede resultater for Helgelandsselskapet.

Vegalaks driver med fiskeproduksjon i Vega kommune i Nordland, med hovedkontor på Igerøy i Vega. Selskapet, som er en del av Vega Sjøfarm, har én konsesjon for lakse- og ørretproduksjon. Salget foregår i hovedsak til Lovund-oppdretteren Nova Sea, som sitter på 23,4 prosent av eierandelene i Vegalaks.

I 2023 fikk Vegalaks et årsresultat på 45,7 millioner kroner – opp fra 20,5 millioner kroner i 2022. Omsetningen økte med 131,9 prosent, til 158,4 millioner kroner. Driftsresultatet ble på 66,4 millioner kroner – et hopp på 157,4 prosent fra resultatet i 2022.

Resultatene står i kontrast til årsberetningen fra 2022, som viste et omsetningsdropp på 33,4 prosent, og et fall i driftsresultat på 30,1 prosent fra 2021 til 2022. De gode 2023-resultatene kommer til tross for at Igerøy Ø var en av de fire lokalitetene som ble rammet av PD (pankreassykdom) i nord før jul.

I årsberetningen for 2023 kommer det frem at Vegalaks’ totalkapital utgjør 98,4 millioner kroner, med en egenkapitalandel på 53 prosent. Gjelden ved årsslutt i 2023 er oppgitt å være 45,9 millioner kroner. Selskapet skriver at de ikke har noen ansatte.

Skattekostnadene for 2023 ble for øvrig på 21,4 millioner kroner. Vegalaks har beregnet at de må betale rundt 6,4 millioner kroner i grunnrenteskatt – samt en implementeringseffekt av grunnrente på 12,3 millioner kroner. I årsberetningen skriver selskapet at de forventer en stabil utvikling fremover, men at politiske avgjørelser som innføringen av grunnrenteskatten utgjør en risikofaktor.

«Selskapet må være forberedt på nye regulatoriske begrensninger i fremtiden,» heter det.

iLaks har vært i kontakt med daglig leder i Vega Sjøfarm, som ikke har en kommentar til saken.

Vegalaks 2023 2022 Endring
Omsetning 158,4 68,3 131,9 %
EBIT (driftsresultat) 66,4 25,8 157,4 %
Resultat før skatt 67,1 26,2 156,1 %
Driftsmargin 41,9 % 37,8 %
Alle tall i millioner kroner