2.540 laks rømte fra Mowi-anlegg i Nordland

Nyheter
1417

Hull i not ga rømning.

Fiskeridirektoratet mottok 30. desember melding fra Mowi Norway om rømming på lokaliteten Mefaldskjæret i Alstadhaug kommune.

Dødfiskoppsamleren hadde gått gjennom nota og forårsaket en større flenge i bunnen av nota, skriver Fiskeridirektoratet i en melding på egne hjemmesider.

Selskapet har foretatt opptelling etter hendelsen og opplyser at det har rømt 2.540 oppdrettslaks. Det er så langt gjenfanget 53 individer. Fisken har en snittvekt på 2.2 kg.

«For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster», skriver direktoratet videre.