16.000 laks rømte fra SalMars havmerd

Nyheter
3117

Tallene er offentliggjort. 

Fiskeridirektoratet mottok melding om en rømmingshendelse på Salmars havmerd sin utenfor Frøya i Trøndelag i september i fjor.

Nå er merden tømt, og fisken slaktet ut. Selskapet melder at tett på 16.000 laks har rømt. Den rømte fisken hadde en snittvekt på rundt fire kilo.

Da rømmingen ble kjent opplyste konsernsjef i SalMar, Olav-Andreas Ervik, at det var en gjenfangst på rundt 69 laks rundt merden.

– Dette indikerer at hendelsen har et begrenset omfang, men vi tar dette på største alvor, sa Ervik.

Fiskeridirektoratet gav pålegg om miljøovervåkning av 13 laksevassdrag i oktober.

Videre oppfølging av saken gjøres av Fiskeridirektoratets region Midt.