15.000 Lerøy-fisk på rømmen

Nyheter
0

Lerøy Sjøtroll har foretatt telling av resterende fisk etter rømmingen fra en oppdrettsmerd ved lokaliteten Naveide i Austevoll.

Under arbeid ble det oppdaget en stor flenge i noten. Daglig leder i Lerøy Sjøtroll, Morten E. Fjæreide, opplyser til lokalavisen Marsteinen at de mangler om lag 15.000 regnbueørret fra anlegget.

– Så langt har vi en gjenfangst på omtrent 2.000 ørret som er rapportert inn til oss og Fiskeridirektoratet. Vi fortsetter egen gjenfangst i og rundt lokaliteten, og vi har tre fiskere som jobber for oss med gjenfangst etter løyve fra Fiskeridirektoratet, opplyser Fjæreide.

Les også: Dusør etter fangst av rømt fisk i fire kommunar

Selskapet har organisert innlevering av gjenfangst på anlegget ved Navøy, og åpner samtidig for at de som fanger rømlingene kan nyte fangsten til eget konsum, men likevel få dusøren på 250 kroner per fisk.