Mattilsynet opphever ILA-sone ved Frøya

Alle anleggene er for lengst tømt for fisk.

Nyheter 16.03.2017
Av pressemelding
 

Mattilsynet har vedtatt forskrift som 15. mars 2017 opphever bekjempelsessonen for fiskesykdommen ILA opprettet omkring lokalitetene 12394  Ørnøya og 24696  Ørnøya II i Frøya kommune i Sør-Trøndelag.

Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

På grunn av den smittsomme fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ble lokalitetene pålagt restriksjoner i mai 2016.

Kontrollområde for området nord for Frøya ble fastsatt ved forskrift 1. juni 2016. Forskriften er seinere utvidet med en bekjempelsessone også øst for Frøya.

Anleggene i sonen nord for Frøya er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene.

Bekjempelsessonen nord for Frøya inngår etter endringen i overvåkingssonen. Bekjempelsessonen øst for Frøya gjelder fortsatt. Etter at begge bekjempelsessonene er opphevet vil overvåkingssonen bestå i to år.