Zoetis kjøper Pharmaq for 6,5 milliarder

Nyheter
509

Den globalt ledende markedsaktøren innen vaksiner og innovative helseprodukter til oppdrettsnæringen selges til Zoetis for 765 millioner dollar på gjeldsfri basis.

Oppkjøpet bidrar til at PHARMAQ kan opprettholde og styrke sin ledende posisjon globalt innen fiskeoppdrett, det raskest voksende segmentet innen dyrehelseindustrien. Zoetis overtar PHARMAQ fra et selskap eid av Permira IV, et fond satt opp av det globale investeringsfondet med samme navn. Permira har vært majoritetseier siden 2013, heter det i en pressemelding.

PHARMAQ er den ledende produsenten av vaksiner til oppdrettsnæringen, et marked som vokser omtrent ti prosent årlig. Selskapet er globalt anerkjent for sin kunnskap om fiskehelseutfordringene i oppdrettsnæringen, og for at selskapet raskt utvikler og tilbyr nye og relevante produkter til markedet. Selskapets inntekter var omtrent 80 millioner dollar i 2014, og selskapet har tilstedeværelse i de største oppdrettsmarkedene i verden. PHARMAQs omsetning har vokst årlig med 17 prosent i perioden 2005 til 2014. Pharmaq har omtrent 200 ansatte lokalisert i Oslo og Overhalla i Norge, med datterselskaper i Norge, Chile, Storbritannia, Vietnam, Spania, Tyrkia, Panama og Hong Kong.

– Pharmaq får et fantastisk vekstpotensial som en del av Zoetis, sier administrerende direktør i PHARMAQ, Morten Nordstad.

– Zoetis har lang erfaring med å levere høykvalitetsprodukter og tjenester til husdyrprodusenter som bedrer helse, produktivitet og lønnsomhet i dyreholdet.

Kombinasjonen av erfaringen og forskningskunnskapen i de to selskapene vil optimalisere PHARMAQs evne til å utvikle ledende vaksiner og andre fiskehelseprodukter til oppdrettsnæringen, fastslår Nordstad.

– Med Zoetis’ globale rekkevidde kan vi levere høykvalitetsløsninger til flere kunder over hele verden og aksellerere planene våre om geografisk vekst. Oppkjøpet er en bekreftelse på den suksessen vi har oppnådd, og en stor anerkjennelse av de kompetente, innovative og hardtarbeidende ansatte i PHARMAQ, sier Nordstad.

– Dette oppkjøpet er en utmerket strategisk løsning for Zoetis. Som det fremste selskapet innen fiskehelse til oppdrettsnæringen har PHARMAQ liknende konkurransemessige fortinn som de Zoetis har innenfor sitt område: En ledende produkt-portefølje, sterke kunderelasjoner og en verdensledende posisjon innenfor innovasjon og produksjon, sier CEO i Zoetis, Juan Ramon Alaix.

– Vi får med dette en ny plattform for vekst og verdiskapning som vi kan utvide. Pharmaq styrker vår kjernevirksomhet innen dyrehelse med sin ledende posisjon innen oppdrettsnæringen. Selskapet har samtidig en sterk portefølje av produkter som er i ferd med å ferdigutvikles, rettet mot en av verdens største proteinsegmenter og det sterkest voksende dyrehelsemarkedet, sier Alaix.

Markedet for helseprodukter til akvakulturindustrien ble estimert til omtrent 400 millioner dollar i 2014 og har vokst syv til åtte prosent årligVekstraten er større enn for øvrig dyrehelsenæring, som har en årlig vekst på omtrent seks prosent.

Fisk er den største globale proteinkilden blant dyr, og oppdrettfisk utgjør omtrent halvparten av samlet konsum av fisk, opp fra 15 prosent i 1990. Videre behandles fisk i dag mindre enn alle andre arter som inngår i matproduksjonen. Etterspørselen etter fiskehelseprodukter er forventet å øke i takt med at oppdrettsnæringen i større grad addresserer den voksende etterspørselen etter protein globalt.

– Vi gleder oss stort over å ønske de ansatte i PHARMAQ velkommen til Zoetis. Vi deler lidenskapen for å hjelpe kundene våre med å holde dyrene friske, sier Alejandro Bernal, direktør og leder for strategisk og kommersiell utvikling i Zoetis.

– PHARMAQ vil i hovedsak bli styrt som et eget, selvstendig selskap under Zoetis, og skal fortsette arbeidet med å løse kritiske kundebehov og å nye milepæler innen forskning- og utviklingsarbeidet, sier Bernal.

Transaksjonen er forventet sluttført rundt 10. november 2015.

Vaksinene til PHARMAQ produseres i moderne fabrikker i Overhalla og Oslo. Administrasjon og forsknings- og utviklingsaktiviteter er basert i Oslo med datterselskaper i Norge, Chile, Storbritannia, Vietnam, Tyrkia, Spania, Panama og Hong Kong. PHARMAQ har omtrent 200 ansatte og selskapets produkter markedsføres i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Asia.

Zoetis er den ledende dyrehelseaktøren globalt, dedikert til å hjelpe kundene og deres virksomheter. Basert på mer enn 60 års erfaring fra dyrehelse oppdager, utvikler, produserer og markedsfører Zoetis vaksiner og medisiner, samt diagnostiske produkter, genetiske tester samt et bredt spekter av tjenester. I 2014 omsatte selskapet for 4,8 milliarder dollar. Med omtrent 10 000 ansatte over hele verden ved inngangen til 2015 betjener Zoetis veterinærer, husdyrprodusenter og andre som tar seg av dyr i 120 land.