Witzøe vil ha prisen på norsk laks ned: – 33 kroner kiloen lever vi godt med

Nyheter
2111

SalMar-gründer Gustav Witzøe vil ha prisen på norsk laks ned for å ta opp kampen med landbaserte anlegg i USA og Kina.

– Med den høye lakseprisen vi har i Norge nå, har vi lagt til rette for at det kan satses i andre land. Det er bekymringsfullt, sier Witzøe til Trønder-Avisa.

Ifølge Witzøe er det viktig å komme tilbake med en veksttakt i produksjonsvolum på åtte til ti prosent per år.

– Det hadde vi klart om lakseprisen ble senket fra 60 til 33 kroner kiloen, og det lever vi godt med, sier Witzøe.

Witzøe går også ut mot grunnrentebeskatning for næringen, som han mener hemmer utviklingen i norsk oppdrettsnæring. Han mener pengene som oppdretterne tjener, bør gå til investeringer og ikke skatt.

Han deler derfor synet til administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, som mener en eventuell beskatning vil spise opp kapital som oppdretterne behøver til investeringer.

Venstre-topp Abid Raja besøkte mandag SalMar Settefisk sammen med Witzøe, og lovte å sette seg bedre inn i de skattemessige konsekvensene en grunnrentebeskatning kan gi, og komme tilbake på et nytt besøk.

– Nå skal regjeringen sette ned et utvalg for å se på alle sider av både grunnrentebeskatning og andre elementer. Da er det viktig at vi har den kunnskapen vi trenger, slik at vi ikke gjør ting som slår feil ut, sier Raja.