Witzøe tar advokatregningen for vindmøllemotstandere på Frøya

Nyheter
1619

Aksjonsgruppen «Nei til vindkraftverk på Frøya» får hjelp av SalMar-gründeren.

Det er Adressa som melder at Gustav Witzøe dekker utgiftene til toppadvokaten Lars Alsaker i advokatfirmaet SANDS i et forsøk på å stoppe utbyggingen av Frøya vindkraftverk. Det er TrønderEnergi og det tyske selskapet Stadtwerke München som står bak byggingen.

Lars Alsaker, som er spesialist i offentlig rett og forvaltningsrett, har tidligere bistått flere aktører i oppdrettsnæringen.

Gustav Witzøe. FOTO: Trine Forsland

– Jeg er skeptisk til bygging av en gigantisk vindmøllepark som vil skade vesentlige naturverdier på Frøya. De sterke interessene og konsernene bak utbygging har brukt store ressurser på å ivareta sine juridiske interesser og nå frem mot utbygging, mens folket på Frøya ikke har hatt tilsvarende anledning til å ivareta sine interesser, skriver Gustav Witzøe i en e-post til Adressa.

Ifølge Witzøe har en foreløpig gjennomgang gjort av aksjonsgruppen, avdekket vesentlige mangler ved saksbehandlingen, og det er på bakgrunn av dette at han har bestemt seg for å dekke advokatutgiftene.

Harald Ellefsen, kollega av Alsaker i SANDS, sitter for øvrig i styret til Witzøes investeringsselskap Kverva.

Provosert
Anleggsvirksomheten startet mandag, dagen før en folkeavstemning om vindkraftverket. Det fikk Witzøe til å reagere sterkt da han besøkte aksjonistene som satt ved en parkert gravemaskin på området.

– Å hva mener de med å komme og plassere den gravemaskina her dagen før det skal være folkeavstemming? Det er provoserende, sa Witzøe til Hitra-Frøya.

Rundt halvparten av kommunens 3.966 innbyggere stemte under folkeavstemningen. Resultatet: 78,7 prosent stemte nei, 19,8 prosent stemte ja og 1,5 prosent stemte blankt.

«Oppstart har vært tydelig kommunisert»
I en pressemelding fra TrønderEnergi svarer kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem på ulike spørsmål om utbyggingen. På spørsmålet om hvorfor selskapet ikke ventet på folkeavstemningen før man gikk i gang med arbeidet, står det følgende:

«Endelig konsesjon for 60 MW vindkraft på Frøya ble gitt av OED høsten 2013. Denne beslutningen ble fattet etter en mangeårig prosess, som blant annet inkluderte en omfattende involvering av lokalsamfunnet på Frøya.

– Oppstart rundt 1. april har vært tydelig kommunisert siden begynnelsen av januar 2019. Vindkraftutbyggingen som nå kommer ble det gitt endelig konsesjon til i 2013. Viktige milepæler i så måte er at spørsmålet om vindkraft var oppe til folkeavstemming på Frøya i 2005, at et stort flertall i kommunestyret tilrådde vindkraftutbygging i 2012, og deretter med et stort flertall sa nei til ny folkeavstemming i 2013. Som flere av politikerne på Frøya tidligere har pekt på betyr ikke det at folkeavstemmingen som nå kommer er bortkastet, den vil uansett være en retningsgiver for hvordan kommunen og nasjonale myndigheter skal tilnærme seg eventuelle fremtidige søknader om vindkraftprosjekter på Frøya, og det er en mulighet for folket til å uttrykke sitt syn på vindkraft i kommunen, sier Eidem.»