Witzøe i konflikt med tidligere styreleder i SalMar- nå blir det rettssak

Nyheter
6364

Gustav Witzøe tas til retten av Bjørn Flatgård etter uenighet om aksjesalg.

Det skriver Adressa.

I fjor gikk Bjørn Flatgård av som styreleder i SalMar etter elleve år. Siden 2007 har Flatgård også vært styreleder i Witzøes investeringsselskap Kverva, en posisjon han fortsatt har i dag.

Nå vil Flatgård selge sine aksjer i Kverva som han kjøpte gjennom sitt investeringsselskap Glomar i 2005 for ti millioner kroner, fordi han føler det er naturlig med avgangen i SalMar. Han sier det har vært forhandlet om pris, men at han og Witzøe ikke har kommet til enighet.

Verdt 365 millioner kroner
Derfor har Glomar og Flatgård saksøkt Witzøe og familieselskapet Kvarv, som eier 90 prosent av Kverva. Flatgård ønsker å få innløst sin eierandel på 2,53 prosent i Kverva og få satt en pris. Ifølge Adressa er Glomars eierandel indirekte derfor verd rundt 365 millioner kroner med dagens børsverdi.

Kvarv og Witzøe mener Flatgård ga avkall på retten til å kreve sine aksjer innløst da Flatgård kjøpte seg inn.

– Partene inngikk den gang også avtaler om hvordan hans aksjepost senere kunne avhendes. Partene nedfelte blant annet en avtalebasert prosedyre for verdsettelse av hans aksjepost om partene ikke skulle bli enige om verdien. I den forbindelse ga Flatgård avkall på retten til å kreve sine aksjer innløst etter aksjeloven, skriver advokat Anders Ryssdal i advokatfirmaet Glittertind til Adressa, som representerer Kvarv og Witzøe.

Bjørn Flatgård.

– Nødvendig å få rettens hjelp
Flatgård skriver i en e-post til Adressa at han ser det som nødvendig å få rettens hjelp for «å løse uenigheten mellom partene ved å kreve innløsning av aksjene i henhold til aksjelovens bestemmelser, og be om rettens avgjørelse av innløsningssummen».

Ifølge Flatgård ble det inngått en aksjonæravtale og tidsbegrenset opsjonsavtale da han kjøpte aksjene, og at opsjonsavtalen innebar at han kunne selge aksjene til markedsmessige vilkår i løpet av visse avtalte tidsfrister.

Saken er berammet til mai i år i Sør-Trøndelag tingrett.

Gustav Witzøe har ikke besvart henvendelsene fra Adressa.