Wärtsilä sine leveringsplaner hemmes av koronavirus

Nyheter
436

Det finske industrikonsernet opplever problemer med å utføre serviceaktiviteter.

«Markedene som Wärtsilä opererer i har i større grad blitt påvirket av coronavirus-utbruddet og tiltakene gjort for å kontrollere pandemien på tvers av kloden», heter det i en melding fra selskapet gjengitt av E24.

Wärtsilä skriver at ordreinngangen og fakturering har utviklet seg på linje med forventningene i januar og februar, men en intensivering av restriksjonene har påvirket selskapets leveringsplan og evne til å utføre serviceaktiviteter.

I tillegg venter selskapet at forverrede makroøkonomiske forhold og effektene av covid-19 vil påvirke kunders virksomhet, som igjen vil føre til et fall i etterspørselen etter Wärtsiläs løsninger og tjenester, opplyses det.

Wärtsilä har rundt 1.000 ansatte i Norge. Selskapet leverer industrilløsninger for avanserte fartøy og rigger. På kundelisten er blant annet eier av slaktebåten «Norwegian Gannet», rederiet Hav Line.

Wärtsiläs hovedaktiviteter i Norge er utvikling og salg av skipsdesign, fremdriftssystemer, elektro- og automasjonssystemer og navigasjonssystemer for skip og offshoreinstallasjoner til kunder over hele verden.