Vossolaks utryddet Arnalaks

Nyheter
753

For å finne ut om det er noe igjen av den opprinnelige Arna-laksen, har sportsfiskerlaget sendt prøver av stamlaksen til gentesting.
– Vi får svaret i løpet av denne uken, sier Stein Sivertsen, formann i Arna Sportsfiskarlag, til Bergens Tidende.

Sportsfiskerlaget i Arna ble etablert i 1985, og medlemmene har siden da lagt ned mye tid og krefter på å sette ut yngel og legge til rette for sportsfiske.

Arna-laksen var opprinnelig en mye mindre fisk, enn den laksen som nå går i Storelva. Trolig er det lite genetisk igjen av den ville Arna-stammen som gikk i elven for 30 år siden.

– Vi er helt enig i at det er viktig å bevare de opprinnelige laksestammene i vassdragene, men vi er i tvil om det er noe igjen av den originale Arna-laksen, sier Sivertsen til BT.

Til gjengjeld har den såkalte Vossolaksen invadert vassdraget i Arna. Til nå i år er det tatt 140 eksemplarer av den uønskede villaksen.