Volumøkning løftet resultatet for The Scottish Salmon Company

Nyheter
601

The Scottish Salmon Companys (SSC) Q4 EBIT/kg økte med 20 prosent år over år, drevet av økt slakt og høye priser. Selskapets slaktevolum i kvartalet var 7.045 tonn.

I fjerde kvartal leverte SSC et driftsresultat før verdijustering av biomasse på åtte millioner pund, etter en omsetning på 42,5 millioner pund. Det innebærer en EBIT/kg på 1,14 pund.

Selskapet opplyser i en børsmelding å ha endret sin regnskapspraksis for dødelighet for å være på linje med industristandard. Dette har resultert i en positiv regnskapseffekt på 0,27 pund per kilo i fjerde kvartal. Totale kostnader i fjerde kvartal var imidlertid relativt sett høyere idet foredlingskapasiteten ble økt i region Sør.

Selskapet har, i løpet av desember, kjøpt røykeriet Harris & Lewis Smokehouse på Isle of Lewis, Hebridene. Oppkjøpet betegnes som strategisk, for å underbygge fokus på merkevarebygging i internasjonale markeder.

På årsbasis slaktet SSC 29.13 tonn laks i 2018. For inneværende år jekkes slakteforventningene opp, til 31.500 tonn.

«I fjerde kvartal leverte vi rekordresultater drevet av sterk operasjonell ytelse gjennom verdikjeden, god biologisk ytelse og et positivt markedsmiljø,» sier konsernsjef Craig Anderson i en kommentar.

«Vi har gjort flere investeringer for å forbedre produktiviteten og effektiviteten gjennom hele vår verdikjede i 2018. Disse inkluderte; ferskvannsutvikling for
Hebridean Family Breeding Unit, strategisk lokalitetsutvikling samt økning av vår foredlingskapasitet.»

SSC-styret har foreslått et utbytte på 57 øre per aksje. Dette vil etter planen bli utbetalt til aksjonærene 15. mai.