Volum- og prisreduksjon senket Arnøy Laks’ resultat med 40 prosent i fjor

Nyheter
0

Nedtur for Skjervøy-oppdretter.

Mens topplinjen holdt seg ganske stabil måtte selskapet tåle en knekk i resultatet i 2020. Driftsresultatet falt nemlig med 40,4 prosent – til 41,4 millioner kroner.

«Salgsprisen har hatt en nedgang, samtidig som volumet også har gått noe ned,» skriver styret i Arnøy Laks som en forklaring i sin årsberetning.

Under press
– Det var jo et spesielt år i fjor. Men første halvår gikk forsåvidt greit, og første halvår bar året for oss. Og så hadde vi litt lavere produksjon om høsten i 2020 enn vi har hatt i tidligere år. Det har med både utsett og biologisk resultat å gjøre. Pluss at prisene var under press i ander halvår. Så det er makrotallene for vår del. I første halvår klarte vi å kjøre slalom forbi de store covid-19-periodene, sier administrerende direktør Håvard Høgstad i en kommentar til årsresultatet.

– Ellers har jo 2020 vært preget av stor investeringaktivitet i Elvevoll Settefisk, hvor vi har bygget en RAS-avdeling som er tatt i bruk fra og årsskiftet, legger han til.

Til tross redusert volum og pris er topplinjen stabil. Slakt fra eksterne kunder bidro til å stabilisere omsetningen. Totalt ble 33.000 tonn slaktet i fjor.

– Med det er vårt slakteri det nest største slakteriet i Troms, sier Høgstad til iLaks.

Trio
Arnøy Laks-konsernet har totalt 90 ansatte, og består av morselskapet og de tre heleide datterselskapene Arnøy Laks Slakteri, Elvevoll Settefisk og Lauksletta Småhus. Hovedkontoret ligger på Lauksletta i Skjervøy kommune i Nord-Troms.

Oppdrettselskapet er eid i tre like andeler av Reidar Johan Frank Berg, Geir Sverre Nygård og Thor Helge Nygaard. Eierne bevilger seg seks millioner kroner i utbytte for regnskapsåret 2020 – uforandret fra året før.

Den bokførte egenkapital var på 274,8 millioner kroner ved årets utgang. Langsiktig gjeld var på 99,8 millioner kroner.

Arnøy Laks 2020 2019 Endring
Omsetning 346,4 343 1,0 %
EBIT 41,4 69,5 -40,4 %
Resultat før skatt 41,6 67,1 -38,0 %
Driftsmargin 12,0 % 20,3 %
Alle tall i millioner kroner