Volt Service overtok ny bløggebåt

Nyheter
0

Fosnavåg-rederiet styrker flåten.

Nybygget “Volt Harvest I“ ble overlevert fra Fitjar Mekaniske Verksted onsdag 5. januar. Båten, med byggnummer FMV53, er bygget komplett på Fitjar, og er den niende bløggebåten designet og bygd på Fitjar Mekaniske Verksted.

“Volt Harvest I“ er 28,7 meter lang og 10,2 meter bred. og skal operere på Vestlandet og i Midt-Norge.

I utviklingen av bløggebåten har det vært fokus på design og teknologi som vil bidra til å løse noen av utfordringene oppdrettsnæringen står ovenfor, særlig med tanke på fiskevelferd, kvalitet og biologisk sikkerhet.

– Bærekraft og fiskevelferd er helt vesentlig i den næringen vi driver. Vi ser hele tiden etter løsninger som behandler fisken skånsomt, reduserer svinn og sikrer kvaliteten på sluttproduktet. Vi mener at bløggebåt er et viktig supplement til brønnbåtene, forteller Even Remøy, konsernsjef i Remøy Management, i en pressemelding.

– Bløggebåt sikrer også en fullstendig lukket transport, og eliminerer smitterisikoen, legger han til.

Fisken pumpes om bord og bedøves raskt, før den skånsomt fraktes videre gjennom bløggeroboten. Ved å bedøve fisken rett etter pumping, minimeres stressbelastning hos fisken. Bløggeroboten er utstyrt med eget artsgjenkjenningsprogram – som teller og måler vekt og størrelse på all fisk som tas om bord. Dette er utviklet av Optimar, i tett samarbeid med FMV og Remøy Management.

«Volt Harvest I» vil ha kapasitet til å slakte 60 tonn fisk i timen, hver eneste dag.

Volt Harvest I. Foto: FMV

Alt av utstyr kommer fra norske leverandører, og er viktig for norsk verdiskapning.