Volden bygger 40 meters servicefartøy

Nyheter
381

I desember 2013 solgte han alle aksjene sine i Grieg Seafood. Et halvår etter ga han seg som regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark, selskapet som faren hadde bygget opp, og seinere solgte til Grieg-familien i Bergen.

Men Håkon Volden (47) ga seg ikke i oppdrettsnæringen.

Brønnbåtsatsing
Før han sluttet som regiondirektør kjøpte han en brønnbåt gjennom sitt investeringsselskap, og rett etterpå kjøpte han en til. Båtene gikk inn i rederiet Laponie Shipping, som i desember 2014 ble solgt til nyetablerte Intership.

Volden satser videre gjennom selskapet Laponie Aquaservice som skal bygge opp en flåte av serviceskip for oppdrettsnæringa.

– Både jeg og mine partnere i i Laponie Aquaservice har lang operasjonell og finansiell kompetanse fra næringen, og har gjennom flere år jobbet i alle faser av verdikjeden. Det er spennende å kunne bruke av egen opparbeidet erfaring til å skape ny virksomhet som vil bidra til å drive oppdrettsnæringa framover, sier Volden til Altaposten.

Servicebåt
– Jeg har mer enn 30 års erfaring fra oppdrettsnæringa og synes det er utrolig artig å bruke denne erfaringen til å investere i ny teknologi som gir bedre fiskehelse, miljøbetingelser og økonomi, sier Håkon Volden.

Selskapet har i bestilling et 40 meters servicefartøy med banebrytende teknologi for vasking og skifting av notposer.