Vital Rørvik innrømmer uønsket utslipp av slam

Nyheter
1056

Forurensning har lagt seg i fjæra rundt anlegget i Storvikbukta i Vikna.

– I fjæresteinene nær vår fabrikk har det i høst, ved flere tilfeller, lagt seg et tynt lag av det vi internt benevner som «limvann». Slik skal det selvfølgelig ikke være, og disse forholdene beklager vi. Selv om hinnen som består av vannløselige proteiner og noe fint slam opptrer høyst lokalt, forstår vi veldig godt at det reageres, skriver daglig leder ved Vital Rørvik, Kristian Melgård, i en pressemelding gjengitt av Ytringen.

Etter flere uønskede utslipp fra fabrikken, hadde Vital Rørvik for tre uker siden befaring med Fylkesmannen i Trøndelag. Dette resulterte i pålegg om konkrete utvidelser og utbedringer av avløpsanlegget.

Utslippene har satt sinnene i kok hos lokalbefolkningen i Vikna, særlig siden fiskemelfabrikken også tidligere har slitt med uønskede utslipp.

– Tilbake i 2014-2015 opplevde vi mye av de tilsvarende problemer som i høst, men omfanget var langt større den gang, medgir Melgård.

Ved Vital Rørvik behandles daglig om lag 80-120 tonn ferskt slo og avskjær fra to lakseslakterier i Nærøysund. Råstoffet prosesseres ned til 50 tonn mel og olje rettet mot markedet for kraftfôr.