Vindheim er lunken til regjeringens skatteinnrømmelse

Nyheter
0

Mowi-sjefen er ikke tilfreds med en grunnrenteskatt på 25 prosent.

– Skattetrykket er fremdeles mer enn doblet siden i fjor, så det er hverken bærekraftig eller fremtidsrettet, skriver Ivan Vindheim i en e-post til E24.

Vindheim mener at lavere skattenivå «selvsagt er bedre», men at «skattemodellen som sådan heller ikke er tilpasset havbruksnæringen og ikke fremmer investeringer, utvikling eller økt sysselsetting i Kyst-Norge».

I første kvartal fikk Mowi en samlet skatteregning på 933 millioner kroner. 

– Det er ifølge skatteforslaget kun sjøfasen som ilegges grunnrenteskatt, 22 + 35 = 57 prosent skatt. Resten av verdikjeden har 22 prosent skattesats, påpekte finansdirektør Kristian Ellingsen i forbindelse med resultatfremleggelsen.

– Vi har konservativt vurdert grunnrenteskatten å være 57 millioner euro (660,6 millioner kroner) i kvartalet. I praksis ser vi dette som en ekstrakostnad for å drive lakseoppdrett i Norge, sa Ellingsen, som da la til grunn en grunnrenteskattesats på 35 prosent.

Torsdag meldte Grieg Seafood at den nye skattesatsen på 25 prosent «er betydelig bedre enn det opprinnelige forslaget på 40 prosent».

Grieg Seafood vil «studere detaljene rundt den endelige avgiften når de er offentliggjort, og vurdere alle investeringer som settes på vent i lys av den endelige avgiften».