Villa Seafood Group åpner for snarlig børsnotering

Nyheter
0

Hvis en vekstmulighet byr seg, er ålesundselskapet klar.

– Vi jobber med å utvikle selskapet til å være klart for notering når eierne ønsker å trykke på noteringsknappen, sier finansdirektør Anders Hagestande til Finansavisen.

En børsnotering kan skje allerede i år.

– Sjansen for at det skjer i 2023 er der. Det som vil trigge en notering for oss vil være om vi ønsker å gjøre lønnsomme prosjekter som vil kunne akselerere vår utvikling, men som har et større kapitalbehov enn vi kan klare med dagens kilder til finansiering.

Villa Seafood Group er engasjert i oppdrett av økologisk laks i Skottland, gjennom Organic Sea Harvest. Selskapet har også  aksjer i Arctic Filet på Senja. Villa vil ferdigstille en ny filetbedrift på Nittedal i løpet av året.

Foto: Villa Seafood

– Hvis det oppstår en vekstmulighet i Skottland kan det bli aktuelt med børsnotering. Oppdrett er svært kapitalintensivt. Det kan også komme oppkjøpsmuligheter der det kan være interessant å gå på børs, forteller Hagestande til Finansavisen.

I fjor hentet selskapet 25 millioner kroner i en emisjon som verdsatte virksomheten til 250 millioner kroner.

For siste fremlagte regnskapår, 2021, hadde selskapet salgsinntekter på 957 millioner kroner og et resultat før skatt på 12 millioner kroner. Ifølge Hagestrande passerte 2022-omsetningen en milliard i november, og resultatet gikk «en god del opp».