Vil utfordre dagens kommersielle oppdrettsdrift

Nyheter
2502

Hydra Salmon Company regner med å kunne produsere laks 50 prosent mer effektivt og energibesparende enn kommersiell oppdrettsdrift. 

Det skriver Hitra-Frøya.

Selskapet har søkt om fire utviklingstillatelser for oppdrett i semilukkede produksjonstanker. Fredag fikk Hydra Salmon Company et brev fra Fiskeridirektoratet om at de er omfattet av ordningen av utviklingstillatelser. 

Oppdrettstankene er utviklet av de tre frøyværingene Bertil Johansen, Christer Johansen og Jørn Haavik med lang erfaring og kunnskap fra merdekanten.

Modellforsøk på Frøya i målestokk 1:40. FOTO: Privat

Godkjent patent
Den nye oppfinnelsen en åpen ståltank som senkes ned i sjøen og stikker 20 meter under sjøoverflaten. Diameteren vil være 60 meter.

Den øverste delen av ståltanken holdes flytende ved hjelp av en flytering/oppdriftselement og stikker litt opp av vannet. På toppen av tanken vil det være et tett lokk. Tanken vil være åpen i bunnen, men lukket med et metall/plastnett som hindrer fisken å komme ut.

Under sylinderen befinner det seg en bunnseksjon med ledeskovler som har til hensikt å skifte ut vannet inne i tanken naturlig.

Mens havbruket tradisjonelt har fjernet lusen etter at den er festet til laksen, er ideen her å hindre lusa å komme inn til fisken. Patenten til selskapet har blitt godkjent i Norge og internasjonalt.

Tidligere SalMar-topp involvert
Tidligere Salmar-topp, Olav Klungreseth, kom inn i prosjektet etter at de tre hadde laget ferdig en idéskisse på tanken. Klungreseth var styreleder i SalMar i perioden 1991-2003.

Han er forøvrig er utdannet sivilingeniør med vannkraftmaskiner som fagfelt, og forteller at han takket ja til å ta del i dette arbeidet fordi han mener konseptet er meget godt og spennende.

– Verden vil åpne seg for oss den dagen vi eventuelt får grønt lys for de fire utviklingskonsesjonene våre, sa en optimistisk Olav Klungreseth til Hitra-Frøya for snart ett år siden.