Vil straffe oppdrettere som er dårlig på fiskevelferd

Nyheter
1112

Spesialinspektør i Mattilsynet, Aud Skrudland, mener oppdrettere som leverer dårlig på fiskehelse bør miste retten til å produsere like mye som andre. 

Det skriver Adressa. 

– Politikerne har bestemt at næringen skal vokse. De har lagt ett kriterium til grunn, og det er lakselus. Hva om de hadde lagt inn flere faktorer, som bruk av medikamenter samt dødelighet for fisken før den slaktes, sa Skrudland under en paneldebatt på Ørland Kultursenter i Brekstad i Sør-Trøndelag.

Debatten som samlet politikere, representanter fra næringen og forvaltningen, handlet om det var mulig og ønskelig med stor økning i produksjon av laks i Trøndelag.

– Det er viktig med de store perspektivene. FNs første tusenårsmål er å avskaffe sult. Vesentlig mer av maten vi produserer, må komme fra havet. Vi i Trøndelag skal gjøre vår del. Den mest miljøvennlige måten å produsere mat på, er i havet, sa fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).

Tommy Reinås fra Miljøpartiet de Grønne sa veksten først kan komme etter næringen har løst dagens problemer med blant annet lus.