Vil sørge for at fisken ikke blir syk av gjengrodde merder

Nyheter
573

Bergensbedriften som en gang drev med interiørmaling, har spesialisert seg på impregnering til havbruksnæringen.

I et forskningsprosjekt som ble gjennomført i fjor, gjorde de funn som de nå jobber videre med.

– Vi oppdaget at en del av groe-organismene som befant seg på notveggen hadde egenskap til å være smittekilde til fiskesykdom, sier forretningsutvikler Ulrik Ulriksen i Steen-Hansen.

Tre millioner til forskning

Nylig fikk bedriften tre millioner fra Regionalt forskingsfond Vestlandet til å se nærmere på hva som kan gjøres med dette, i samarbeid med Universitetet i Bergen, Uni Research og Stiftelsen Industrilaboratoriet.

Nå skal de finne ut hvilke organismer som vokser på oppdrettsanleggene og hvilken potensiell skade de har.

– Vi skal forske på måter å unngå at disse artene som kan utgjøre et problem kan feste seg på oppdrettsanlegg. Vi ønsker å se om det går an å lage en impregnering som beskytter fisken mot både smittestoffer og lakselus, sier Ulriksen.

Målet er å utvikle en ny impregnering som både har disse egenskapene, og som gir null fotavtrykk på miljøet.

Ny impregnering

Groeorganismene kan blant annet fungere som et reservoar for amøber som kan fremkalle amøbegjellesykdom (AGD) hos fisken.

–  Skal vi sikre bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk på Vestlandet, må vi blir bedre til å forebygge sykdom i oppdrettsanleggene. Derfor er det viktig at vi får både mer kunnskap om smitteveier og smittereservoar og bedre metoder for å hindre at kjente risikoer fører til utbrudd, sier Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland og styreleder for RFF Vestlandet i en pressemelding.

Nytt laboratorium

Ulriksen tror en bedre impregnering enn det som finnes fra før kan være på markedet allerede i år.

– Samtidig vil vi øke kunnskapen og spisse virkningen mot biologiske utfordringer. Det vil ta lenger tid før vi har samlet all kunnskapen vi trenger, sier han.

Industribedriften bygget i fjor et nytt laboratorium der de kan simulere og teste hva som skjer i sjøen i kontrollerte omgivelser.

– Hva skjer når en not blir spylt, hva skjer med fibrene og plaststoffene, hvor mye kommer ut i vannet. Slike ting blir vi i mye større grad i stand til å måle oss til.

Lavere aktivitet i Chile

Steen-Hansen hadde i 2015 en omsetning på 163,3 millioner kroner, og et overskudd på 9,2 millioner. 70-80 prosent av omsetningen er knyttet til havbruk. I tillegg leverer selskapet maling til byggevareindustrien.

Chile er det viktigste markedet for selskapet, etter Norge. Oppdrettsnæringen der hadde i fjor problemer med blant annet alger, noe som også rammet Steen-Hansen.

– Vi opplevde en nedgang som følge av problemene i Chile. Malingsproduksjon er sesongbetont, og derfor er markedet vårt i Sør-Amerika viktig. De har sin sommer mens vi har vår vinter. Vi har kjørt med begrenset kapasitet i noen måneder, men gjør heldigvis ikke det lenger. Men vi har ikke hatt like god fart i vinter som vi ønsket, sier Ulriksen.

2016-tallene er ikke klare ennå, men vil vise noe nedgang fra året før, ifølge Ulriksen.