Vil produsere «verdens mest miljøvennlige laks» på land i denne finnmarkskommunen

Nyheter
1296

Barents Salmon ønsker å produsere laks på land i Berlevåg.

– Barents Salmon har inngått avtale med Berlevåg kommune og Varanger Kraft m/partnere, med tanke på etablering av landbasert opprett på området til Berlevåg Industripark, heter det i en pressemelding fra den landbaserte oppdretteren, som iLaks har fått tilsendt.

Det er oppgitt to kontaktpersoner i pressemeldingen: Greger Mannsverk og Torbjørn Gjelsvik. Mannsverk er styreleder i Barents Salmon, og driver Kimek i Kirkenes. Advokat Gjelsvik er styremedlem i selskapet, og er for øvrig også styreleder i blant annet Blom Fiskeoppdrett, Smir og Troika Seafood.

Barents Salmon skriver at de vil kunne produsere «verdens mest miljøvennlige laks». Det skal skje ved å bruke strøm fra vindkraftanlegget på Raggovidda samt varmt vann og oksygen fra den planlagte hydrogen- og ammoniakkfabrikken som skal etableres i Berlevåg.

– Laksen som vil bli produsert på land i Berlevåg vil med andre ord ha et svært lavt miljømessig fotavtrykk og vil sammen med hydrogenfabrikken etablere regionen som et nasjonalt tyngdepunkt for bærekraftig utvikling basert på fornybare ressurser, står det videre i pressemeldingen.

Barents Salmon skal nå søke landbasert konsesjon.

– Endelig investeringsbeslutning vil bli tatt når partnerne bak hydrogenfabrikken har besluttet utbygging og når konsesjonen for landbasert oppdrett er tildelt selskapet, skriver Barents Salmon til slutt.

iLaks har spurt Mannsverk hvor mye laks selskapet har tenkt å produsere årlig i anlegget, og hva det eventuelt blir å koste.

– Volum og kost er ikke det vi fokuserer på nå, det får vi ta etter hvert. 
Vi er først, og så langt vi vet de eneste som pr i dag planlegger og har muligheten til å produsere en helt miljøvennlig  laks. Vårt produkt vil ikke konkurrere med annen lakseoppdrett, da vi vil ha et helt annet marked med vår miljøprofil, skriver han i en e-post.

Pressemeldingen er også omtalt av Kystogfjord.no.