Vil produsere opptil 10.000 tonn laks på land i Rogaland

Nyheter
983

Selskapet Havbrukskompaniet ønsker å bygge et landbasert matfiskanlegg for laks i Frafjord i Gjesdal kommune i Rogaland.

Det bekrefter daglig leder Tor Hellestøl overfor Gjesdalbuen.

– Vi synes det er en lokalitet som er godt egnet for denne type virksomhet. Dessuten har det vært god dialog med grunneier, sier Hellestøl, som legger til at de også ser på andre lokaliteter for anlegget.

Hellestøl er forøvrig også daglig leder i Fishglobe, som har utviklet et lukket oppdrettskonsept med samme navn.

Tor Hellestøl. FOTO: Fishglobe

Planene om et landbasert oppdrettsanlegg i Gjesdal kommune kommer fram i forbindelse med behandling av en ny kommuneplan.

Ifølge Hellestøl ønsker man å komme i gang med byggingen så snart alle godkjenninger er på plass.

– Første byggetrinn er en investering på rundt 250 millioner kroner. Fullt utbygd kan det koste 750 millioner kroner, men det er mye som må bli avklart. Når det er fullt utbygd, kan det ha kapasitet på opptil 10.000 tonn med laks. Vi starter med 4.000 tonn, sier Hellestøl.

Det skal også være aktuelt å produsere smolt, i tillegg til matfisk.