Vil produsere laks på land for tre dollar per kilo: – Etterspørselen er enorm, helt overveldende

Nyheter
2596

Israelske AquaMaof bedyrer de kan produsere laks på land for tre dollar per kilo.

– Jeg så nylig en dokumentarfilm på National Geographic som tok for seg de første flyene, med Wright-brødrene. Allerede den gang var det interesse for jetmotorer, men de hadde ikke teknologien og det var uansett billigere å bygge propellfly. Men nå er det ingen som bygger propellfly lengre, nå er alt jetfly.

Shai Silbermann velger å støtte seg til en metafor når han skal illustrere deres hovedprodukt, resirkuleringsanlegg, sin posisjon i markedet. Silbermann er markedsdirektør i hardtsatsende AquaMaof, det israelske selskapet som gjør seg bemerket ved å bygge stadig flere landbaserte oppdrettsanlegg for laks – over hele kloden.

Selskapets utstillingsvindu er Global Fish, oppdrettsanlegget i Plonsk, nordvest for Warszawa.

– Vi har allerede begynt å selge fem kilos fisk derfra. Vi har til og med noen enkeltindivider på over ni kilo, sier han ivrig.

I ørkenen
iLaks møter AquaMaof på den store sjømatmessen i Brüssel, som går av stabelen denne uken.

– Vårt DNA kommer fra fiskeproduksjon. I Israel har vi ikke mye vann. Det er også et land med store temperaturforskjeller. Om vinteren er det snø i nordlige Israel, mens det om sommeren er varmt og opp mot 40 grader. Vi begynte å produsere fisk, basert på teknologi som vi importerte fra andre land – over hele verden. Men etterhvert valgte vi å utvikle vår egen teknologi. For ti år siden begynte vi med RAS (resirkuleringsteknologi). Nå har vi ett anlegg i Negev-ørkenen og ett i Polen, Global Fish.

AquaMaof er primært engasjert i design, planlegging og bygging av RAS-anlegg.

– Vi har bygget to RAS-anlegg i Russland, to i Japan, ett i Polen, ett i Tyskland, ett i Canada, sier Silbermann.

Det sistnevnte er for Grieg NL, og er et storsmoltanlegg. De øvrige er matfiskanlegg.

– Vi har også en kontrakt i Chile og i den fjerne Østen. Det er ikke bare laks, men laks er vår spesialitet. Vi har også anlegg for grouper, ørret, catfish og andre. RAS er fleksibelt; både saltvann og ferskvann. Global Fish startet med tilapia, en tropisk fisk, men vi konverterte til laks.

Partner
I Global Fish har AquaMaof nå fått inn en finansiell partner, private equtiy-fondet 8F.

– Vi solgte 50 prosent av Global Fish til 8F. De ville ha hele, men vi ville beholde det som et trenings- og opplæringsssenter for våre kunder, fortsetter Silbermann.

AquaMaof er ikke en ren teknologileverandør. De kjører en modell der de også ofte går inn med eierposter i anleggene de bygger.

– Det er en strategi for firmaet. Vi ønsker å investere direkte i oppdrettselskapene, forklarer Silbermann, og legger til at AquaMaof er et privat partnereid selskap.

10.000 kroners-spørsmålet for alle landbaserte oppdrettsanlegg er naturligvis hvilken produksjonskostnad en kan produsere fisk for.

– Det er avhengig av oppdrettsart, men for laks kan vi produsere fisk for tre dollar per kilo. Det er direkte kostnad, levende fisk i tank, ekskludert salgs- og slaktekostnader.

David Hazut er konsernsjef i AquaMaof. Foto: Aslak Berge

– De siste ti år har vi innsett at fremtiden er RAS, sier konsernsjef David Hazut.

– Vi startet med mindre prosjekter, på 500 tonn. Nå produserer vi anlegg på 3,5 eller 10.000 tonn (årlig fiskeproduksjon – red. anm.). Vi har bygget anlegg for 30-35.000 tonn. De fleste er laks, 90 prosent av dem er det. Totalt har disse anleggene kostet 240 millioner dollar å bygge.

Mange opsjoner
Hazut ønsker ikke å oppgi hvor mye selskapet omsetter for i året, under henvisning til at det er privat eid. Han utelukker likevel ikke at selskapet kan komme på børs.

– Nå er vi privateid, men vi har mange opsjoner. Det er umulig å si.

– Hvordan vil du beskrive konkurransen i markedet for produksjon av RAS-anlegg?

– Det er ikke stor konkurranse. Det er noen få, fire-fem stykker, på vårt nivå. Men etterspørselen er enorm, helt overveldende.

Særlig interessenter i oversjøiske land etterspør disse anleggene.

– Alle steder som ligger langt fra Norge og Chile er gode markeder. Til og med i Israel kan en selge laks for 12 dollar per kilo. Det er det samme i Afrika, Japan og Kina. Spørsmålet er om vi kan levere. Vi har bevist i Polen at vi kan produsere 6-7 kilos laks. Vi har mer enn ti prosjekter i forskjellige stadier. Ikke alle er laks, men mange av dem er det.

Penger er ingen flaskehals for gode prosjekter.

– Det er enormt mye penger i verden, sier Hazut, og fortsetter: – Også kundene har penger, eller de kan finansieres av andre. Selvsagt er dette ikke billige prosjekter, men avkastningen på investert kapital er god på grunn av lønnsomheten.

Dødelighet har lenge vært en utfordring for landbasert laks. AquaMaof bedyrer at dette ikke er et problem for dem.

– Vi har svært lav dødelighet. RAS tilbyr de best mulige betingelser hele tiden, så dødeligheten er svært lav. Under fem prosent, hevder AquaMaof-sjefen.