Vil produsere 4,3 millioner smolt

Nyheter
1102

Det opplyser daglig leder i Ballangen Sjøfarm, Ottar Bakke.

Han beretter at de første søknadene er sendt. Ballangen Sjøfarm søker sammen med Ballangen Energi om å bruke en ferskvannskilde på Forså i Efjorden i Ballangen kommune.

Det vil koste 110 millioner kroner å bygge et «resirk»-anlegg med kapasitet til å produsere 4,3 millioner smolt.

-I utgangspunktet skal investeringen gjøres via et datterselskap av Ballangen Sjøfarm, men vi vil snakke med andre oppdrettere i tillegg, opplyser Bakke til iLaks.

Investeringen er stor for et selskap som Ballangen Sjøfarms. Bakke peker imidlertid på at Ballangen Sjøfarm samarbeider nært med blant andre Cermaq.

For tiden diskuterer oppdretternes organisasjoner en mulig soneinndeling av Nord-Norge. I Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening har det det vært antydet at Bodø skal bli grenseområde mellom to nordnorske soner. Debatten er reist etter at tidligere fiskeridirektør Peter Gullestad i februar 2011 la fram en omfattende rapport om arealbruken i havbruksnæringen. Gullestad-utvalget foreslo at det burde opprettes produksjonssoner der det ikke var lov å frakte fisk over sonene.

Dersom Ballangen Sjøfarm lykkes med å etablere et smoltanlegg i egen kommune, vil selskapet være perfekt posisjonert for å møte en fremtidige produksjonssoner.

Ballangen Energi planlegger å bygge ut et minikraftverk på 12,5 GWh i tilknytning til Ballangen Sjøfarms planlagte smoltanlegg.

Det er imidlertid åpenbart at smoltanlegget ikke kommer til å bli vedtatt uten støy.

Indre Ofoten er sterkt oppdrettskritiske. Narvik-politikerne har brukt all maktmiddel som finnes for å hindre Cermaq/Ballangen Sjøfarm å etablere seg på lokaliteten Gammelveggen i Narvik kommune. Striden om lokaliteten har vært i tingretten og er anket til lagmannsretten.

Da det ble lansert utbyggingsplaner i 2006, var grunneierne i området veldig kritiske.