Vil optimalisere storsmoltproduksjon for å forebygge vintersår hos laks

Nyheter
0

Fishbase Group har startet et treårig forskningsprosjekt som setter fokus på å forebygge vintersår ved å produsere en laks som er robust og sterk med god skinnhelse når den settes ut i sjø.

Vintersår, forårsaket av bakteriene Moritella og Tenacibaculum, kan gi et alvorlig velferdsproblem hos laks. Sår kan skape voldsom stress hos fisken, der den får dårligere appetitt, redusert vekst og økt dødelighet. Hvor aggressiv bakteriene er kommer an på flere faktorer, som vannkvalitet, smoltkvalitet og håndtering i oppdrettsanleggene. Er det lave temperaturer i vannet vil også eventuell heling av sår gå betydelig saktere, noe som forverrer situasjonen hos laksen.

Laksens mest sårbare periode er overgangen mellom land og utsett i sjø. Forebyggende arbeid er en av de viktigste tiltaket for å bekjempe vintersår. En robust og sterk smolt med god skinnhelse gir et godt grunnlag for at sår forebygges ved utsett i sjø. Dette skal Fishbase Group fokusere på de neste tre årene.

Kombinerer RAS og gjennomstrømning
Storsmoltproduksjon på land kan enten foregå i gjennomstrømning eller i RAS. Fishbase Group kombinerer begge disse i deres produksjon av storsmolt.

Anlegget til Fishbase. Foto: Fishbase

– Vi har fra tidligere drift sett at smolt som blir satt direkte på gjennomstrømning vil være mer utsatt for vintersår enn smolt som først står på RAS og deretter på gjennomstrømning, sider daglig leder Henry Thomassen i en pressemelding.

– Siden vi har sett at dette gir en gunstig effekt mot vintersår skal prosjektet spinne videre på dette ved å optimalisere begge prosessene i våre landanlegg. Gjennom systematiske forsøk skal vi se på hva som gir optimale forhold for at skinnhelsen blir bedre og smolten mer robust i forhold til sår. Lykkes vi med prosjektet ser vi for oss en betydelig forbedring av fiskevelferden og en redusert dødelighet som skyldes vintersår, sier forskningsleder Marianne Lorentzen.

Godkjent som SkatteFUNN-prosjekt
Prosjektet som Fishbase er i gang med ble i forrige uke godkjent som et SkatteFUNN-prosjekt av Forskningsrådet for tre år. Dette vil gi opptil 19 prosent skattefradrag på selskapets utgifter til prosjektet for hver av de tre årene.

– Det å drive med forskning og utvikling er kostbart, men også viktig for å videre forbedringer for fremtiden, så denne ordningen gjør det mer gunstig å satse på slik aktivitet, sier forskningslederen.