– Vil øke risikoen betraktelig for et frislipp av sykdommen

Meninger
1247

Mandag tok daglig leder Nils Inge Hitland i Salmon Group, i et innlegg gjengitt på iLaks, til orde for å oppheve dagens gjeldende PD-forskrift.

Les også: Salmon Group vil oppheve PD-forskrift

Det får styret i Tekna Fiskehelse og Havbruk til å reagere.

Salmon Group ønsker å gå bort fra offentlig forvaltning av PD, men dette mener vi vil øke risikoen betraktelig for et frislipp av sykdommen. Fortsatt er faktisk 60 prosent av kysten fri for PD og det ville være svært uklokt å la PD spre seg. PD i dag fører til store indirekte tap ved redusert appetitt og kvalitet, samt nedsatt evne til å tåle den til dels omfattende håndteringen i forbindelse med lusebekjempelse og annen håndtering. PD i den utstrekningen som er i dag, mener Tekna at ikke er bærekraftig.

Vi mener også at det ikke er noe som taler for en bagatellisering av sykdommens innvirkning på både økonomien samt fiskevelferden, og at en enda mer målrettet, nasjonal forvaltningsplan må på plass. Skal næringen fortsette å vokse så er PD definitivt en sykdom som vi må få begrenset ytterligere. Vi støtter Brit Hjeltnes sitt ønske om en mer ambisiøs næring innen fiskehelse og fiskevelferd og mener at ambisjonen må være å flytte PD-grensa sørover og begrense omfanget på Vestlandet.

Foreningen har ikke tro på at næringen selv vil kunne frivillig organisere seg til å gjennomføre de tiltakene som kreves. Selv om det har blitt gjort mye bra på næringens initiativ i kampen mot PD, er det fortsatt utfordringer med blant annet transport av levende fisk og båter inn og ut av PD-soner og utsett av naiv fisk i områder med PD-smitte.

Modellen i Midt-Norge bør løftes frem som et eksempel på hvordan man bør håndtere PD. Der har man blant annet felles brakklegging av soner hvor man får fjernet smitten og nullstilt området. Dette er i sterk kontrast til områder lenger sør hvor det kontinuerlig står fisk med PD-smitte i sjøen innenfor et avgrenset område.

Vi mener også at kravene til tiltak ved påvisning av SAV er for utydelige. I dag tar det altfor lang tid fra påvisning til man er «enige om» hvilke tiltak som skal igangsettes. En stor utfordring i denne sammenhengen, er at det å drive oppdrett i barrieren mellom områder med PD og ikke-PD er økonomisk belastende. For å komme bort fra praksisen med å flytte infisert fisk i stedet for å ta denne raskt ut, bør det vurderes en økonomisk støtteordning i dette grenseområdet da disse i større grad «tar støyten» for stadig viktigere oppdrettsområder lenger nord.

En lignende ordning kan kanskje også vurderes for små oppdrettere i PD-sonen for å få til effektive produksjonsområder eller mulighet for samarbeid med andre aktører om drift av fisken for å få tilgang på flere lokaliteter?