Vil møte fiskeri- og sjømatministeren for å diskutere «Norwegian Gannet»

Nyheter
828

Ledelsen i Hirtshals Havn ønsker dialog om slaktebåtsaken. Derfor har de bedt om et møte med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

«Det er med en naturlig meget stor interesse, at vi fra Hirtshals havn har fulgt rettssaken mellom den norske stat og Hav Line, og derfor avventer vi naturligvis også med en tilsvarende stor interesse, hva norsk praksis på området blir fremover». 

Slik innledes brevet fra Hirtshals Havn, som er sendt til fiskeri- og sjømatministeren, og signert av administrerende direktør Jens Kirketerp Jensen. Brevet er datert 27. august, altså få dager før staten besluttet å anke dommen fra tingretten i slaktebåtsaken

Jens Kirketerp Jensen. FOTO: Hirtshals Havn

«Norges eksport til EU kan bli hemmet»
I brevet forklarer Jensen hvorfor Hirtshals Havn ønsker et møte med Ingebrigtsen:

«Med utgangspunkt i den aktuelle usikkerhet omkring Hav Lines fremtid og den norske stats anseelse i Danmark og EU, samt tiltroen til et velfungerende og uavhengig norsk rettssystem, som den norske stat i særklasse må prioritere, ser vi behovet for en dialog, som kan utvide forståelsen for de konsekvenser som en norsk enegang (betyr å foreta seg noe uten andres medvirkning eller støtte fordi man følger egen oppfattelse journ.anm.) omkring krav om ilandbringelse av fisk før eksport, kan ha for Norge og Danmark».

Deretter bruker Jensen mange av de samme argumentene, som den danske politikeren Søren Gade kom med i midten av forrige måned, da han trakk inn EU-kommisjonen i slaktebåtsaken.

Jensen mener regelen om at såkalt produksjonsfisk (fisk med kvalitetsfeil) skal behandles i Norge, samtidig med de pågående brexit-forhandlingene, kan føre til en uønsket situasjon for Norge med tanke på EU.

«Skulle Norges holdning omkring ilandbringing av fisk før eksport inspirere Storbritannia til å innta et tilsvarende standpunkt i de pågående brexit-forhandlingene, kan EU dermed bli tvunget til å sidestille Norge med Storbritannia. På denne bakgrunn vil Norges eksport til EU bli hemmet eller begrenset», mener Jensen. 

Han viser til at Norge eksporterer mye laks til EU, og skriver videre: «Den spesielle norske posisjonen omkring produksjonsfisk kan ha en skadelig effekt på Norges handel med EU».

«Hvis det blir et resultat av brexiforhandlingene, at fisk fanget i britisk farvann, skal tas inn i britiske havner, vil det føre til uoversiktlige følger for fiskeindustriene i EU og Norge», advarer Jensen.

Jensen poengterer at Norge og EU har innledet forhandlinger om fornyelsen av den delen av EØS-avtalen, som sikrer Norge tollfri adgang til EUs indre markedet for viktige fiskearter mot norsk betaling til EUs strukturfond.

«Finnes det ikke en løsning vedrørende «Norwegian Gannet» kan dette ha en negativ innvirkning på denne dialogen», skriver Jensen i brevet.

Har ikke besvart henvendelsen
Ifølge Jensen har Hirtshals Havn en felles interesse med Norge i å sikre best mulige eksportvilkår mellom EU og Danmark. 

«Hirtshals Havn har naturligvis også interesse i å sikre faste og forutsigbare rammer for de investeringer, som danske og norske virksomheter foretar i Danmark», legger han til.

Jensen ber avslutningsvis om et «snarlig møte» mellom ledelsen i Hirtshals Havn og Ingebrigtsen.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser overfor iLaks at henvendelsen fra Hirtshals Havn ennå ikke er besvart.