Vil lage fôr av tang og tare, cellulose og biogass

Nyheter
1123

Gjennom et nytt forskningsprosjekt under navnet «Foods of Norway» ser en gruppe eksperter nærmere på hvordan landbruket bedre kan utnytte eksisterende fôr og hvordan man kan utvikle nytt fôr fra mer ukonvensjonelt råstoff. Forskningenen vil ha sitt utgangspunkt i miljøet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, melder NRK.

– NMBU hadde ideen og vil være den faglige drivkraften og lede arbeidet. Men for å lykkes må man trekke veksler på kunnskapsmiljøer i næringen, både nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør Ola Hedstein Norsk Landbrukssamvirke.

Det er Norges Bondelag som skriver om arbeidet på sin nettside.

Prosjektet skal gå over åtte år og har et totalbudsjett på rundt 200 millioner kroner. Norges forskningsråd skyter årlig 12 millioner kroner inn i prosjektet. I tillegg blir det finansiert av NMBU, de seks landbrukssamvirkene TINE, Nortura, Felleskjøpet, Felleskjøpet Fôrutvikling, Norsvin og Geno. BioMar, AquaGen, Biomega, Viken skog, Borregaard, Seaweed Energy Solution, Norilia og YARA er også inne i prosjektet.

– Dette er det største prosjektet innen bioøkonomi til nå, og vil være viktig både for landbruket og Norge i arbeidet med å skape et grønt skift i norsk økonomi. Det er viktig, men det trengs også flere slike ambisiøse og nyskapende prosjekter, sier Ola Hedstein.

Det totale dyrkbare arealet i Norge er ikke stort nok til at vi i dag klarer å dekke fôrbehovet til husdyrene våre. I Norge har kornarealet og utmarksbeite totalt sett gått ned siden begynnelsen av 90-tallet.

Slik situasjonen er i dag har Norge hverken klimatiske eller topografiske forutsetninger for en høyindustrialisert kornproduksjon. Derfor har løsningen blitt økt import av blant annet billig soyakonsentrat fra Brasil og palmitinsyre fra Malaysia.