Vil gjøre fiskeslam til næringsrikt gjødsel

Nyheter
981

Lund hovedgård har utviklet et system for innsamling, behandling og salg av hestemøkk. Systemet er blitt en suksess, og sluttproduktet Equus selges nå gjennom de største distributørene i Norge. Bioretur heter konseptet, og fikk i høst Miljøprisen 2016 av Hordaland Venstre. Begrunnelsen var at Bioretur har løst et stort miljøproblem og gjort Hordaland til et grønnere sted.

Nå er konseptet også klar for bruk på landbaserte oppdrettsanlegg.

Utnytter energi
Konseptet tar fiskeslammet fra anlegg og helt ut i butikkhyllene på en svært kostnadseffektiv måte. Bioretur setter opp de tekniske installasjoner som er nødvendig og tar fullt ansvar for slammet etter et forhåndsdefinert grensesnitt. Oppdrettene forholder seg til en fast månedlig kostnad som inkluderer både innvesteringer og drift, skriver Bioretur i en pressemelding.

Bioretur prosjekterer selv anlegget basert på de ulike utgangspunkt som finnes på lokasjonen. En positiv bieffekt er at løsningen gjenvinner mye av sin egen energi som enkelt kan utnyttes på anlegget eksempelvis til varmtvann eller oppvarming. Målet er at oppdretterne konsenterer seg om fisk og Bioretur tar seg av avfallet på en godkjent og bærekraftig måte.

Kostnadene ved Bioretur er, ifølge selskapet, betydelig lavere enn de alternative løsninger som er tilgjengelig på markedet i dag.

Godt mottatt
Slammet behandles på fabrikken i Bergen og blir til et godt og næringsrikt gjødselprodukt.

Sluttproduktet er svært godt mottatt i markedet, og distribueres blant annet gjennom LOG. Salget er med på å subsidiere innsamling og prosessering av slammet slik at suksess i markedet også kommer oppdretterne til gode.