Vil forebygge lus og sår med «gode» bakterier

Nyheter
0

– Bakterier kan gjøre mye godt, sier Robert Johansen i Previwo.

All oppdrettslaks vaksineres i Norge, før de skal i sjøen. Før fisken får vaksinestikket, blir de bedøvd i et kar med bedøvelsesmiddel.

Man kan også tilsette andre løsninger til dette karet. Previwo tilsetter probiotiske, altså fordelaktige bakterier. Men hvorfor blande inn bakterier?

Vi ønsker å bruke bakterier for å styrke fiskehelsen. Jeg har sett mye brannslukking i denne bransjen, sier Carolina Faune.

Hun ønsker heller å forebygge.

Denne mikroorganismen tar opp kampen mot lakselusa. Siden den tilsettes bedøvelseskaret, inngår den i prosessen fisken allerede må gjennom for å vaksineres. Fisken slipper da ekstra behandling for å ta opp bakteriene. Foto: Mountvisual

Faune er veterinær med 25 år bak seg i oppdrettsbransjen. Nå har hun vært markedsdirektør for Previwo i snart ett år, fra kontoret deres i Bergen.

iLaks møter henne der, sammen med salgsleder Robert Johansen.

Forebygging fremfor brannslukking
Dødelighet som følge av biologiske utfordringer medfører betydelige økonomiske tap for oppdrettere. Previwo har som mål å bidra til å løse oppdrettsbransjens utfordringer med lus og sår. Det vil de gjøre med forebyggende bakterier.

Les også: – Biologiske utfordringer er veldig dyrt, men det er også et «wicked problem»

– Vaksiner er godt kjent, men bruk av mikrobiell forsterkning på fisk er et mindre kjent område, forteller Johansen.

Etter mange års forskning og utvikling, har de funnet ut at tre bakterier fra Aliivibrio-arten reduserer risikoen for sår og forekomst av lus hos oppdrettslaks. Bakterieløsningen kaller de for Stembiont Vital. Over 50 millioner laks og ørret har fått løsningen så langt, forteller Faune.

– Resultatene fra disse viser høyere overlevelse, hovedsakelig fordi det reduserer sårutvikling og gir mindre behov for behandling mot lus, forklarer hun.

– Fisken kan bruke energien på å spise fôr, i stedet for å kjempe mot sykdommer.

– Som en svamp
Minimum 45 sekunder sammen med fisken i bedøvelseskaret, er tiden bakteriene trenger for at fisken skal ta dem inn gjennom hud og gjeller.

– Laksen er som en svamp for disse bakteriene, sier Johansen.

Prøver av fisk tyder på at fisken blir mer motstandsdyktig mot den beryktede lusen, og at den får mindre sår og vintersår. Illustrasjonsbildet er ikke knyttet til selskapet som er omtalt, men viser fisk med svært alvorlige sår. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Hva skjer når fisken tar med seg bakteriene ut i sjøen?

Naturlig symbiose
Faune og Johansen forklarer at bakteriene allerede finnes i naturen, der de er viktige for utviklingen av fiskens helse og immunforsvar. 

Previwo sitt hovedfokus ligger på lakseoppdrett. Det har vist seg at bakteriene også har effekt på rognkjeks. Fremover vil selskapet undersøke om løsningen kan brukes på andre fiskearter.

Vi har også sett indikasjoner på forbedret gjellehelse hos laks, og vi jobber med å dokumentere effekten, forteller Johansen. 

Ragnhild Hanche-Olsen og Robert Johansen i Previwo på oppdrettsanlegg. Foto: Mountvisual

– Probiotiske bakterier har veldokumentert effekt på oss mennesker. Dette handler om å overføre det til fisk, sier Faune.

– Bakterier kan gjøre mye godt, legger Johansen til.

– Givende
Johansen begynte i bransjen for snart 20 år siden, som driftsoperatør langs merdkanten.

– Det er givende å jobbe inn mot havbruk for å forbedre fiskehelse og velferd, sammen med oppdrettere, sier Johansen i dag.

– Jeg har jobbet hele livet med å utvikle løsninger for å forbedre fiskevelferd og forhindre lus på en miljøvennlig måte. Det er en drivkraft for meg, sier Faune, og fortsetter:

– Det er uten tvil et globalt behov for løsninger mot lus og sår.

Før året er omme, har selskapet planer om å etablere seg i hjemlandet hennes, Chile. Forrige uke opprettet de nytt kontor i Bodø.