Vil føre laks til Danmark: Sekkingstad og Haugland-gruppen bygger slaktebåt

Nyheter
6518

Raskere og mer effektiv prosessering vil levere laksen direkte ut i markedet.

Familien Sekkingstad og Haugland-gruppen, som eier oppdrettselskapet Erko Seafood, bygger nå en slaktebåt i Spania. Ideen er at denne skal hente fisk fra norske oppdrettsmerder, slakte ombord og frakte fisken til Danmark for videreforedling og salg.

Milliardeksportøren Sekkingstad har allerede omfattende virksomhet i Danmark, etter oppkjøpet av samarbeispartneren Skagerak Salmon i 2015.

Cermaq-Hindar med på laget
Etter det iLaks erfarer, skal spanske verft ha blitt foretrukket grunnet deres muligheter for gunstige såkalte tax lease.

Båten bygges for bergensrederiet Hav Line Gruppen AS, hvor eks-Cermaq-sjef Jon Hindar er styreformann. Aksjonærer er Haugland-gruppen og Trient, holdingselskapet til Sekkingstad-familien.

Prosjektet har allerede blitt tildelt 2,3 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd.

Mye raskere
Ifølge Forskningsrådet er Hav Line AS et selskap om «skal bygge, eie og drive en eller flere båter for innpumping av levende laks og ørret, slakting, pakking og transport av laksen og ørreten til utvalgte markeder».

«Bakgrunnen for forprosjektet er en utredning fra INAQ AS som viser at det finnes et betydelig potensial for kostnadsreduksjoner ved slakting, pakking og transport til sjøs. I tillegg til å redusere kostnadene er det flere fordeler knyttet til bruk av slaktebåt: – Kvalitet – Færre operasjoner. Fisken skal bare håndteres en gang før slakting, noe som gir mindre stress og dermed lavere svinn, bedre fiskehelse og bedre kvalitet på sluttproduktet. – Miljø. Ved bruk av slaktebåt vil trailerbehovet falle bort og kunder som skal videreforedle laksen kan få leveransene sine i plastkasser. – Salg og marked. Etter som prosessen er mye raskere enn dagens løsning, vil man levere ferskere fisk i markedet enn hva tilfellet er i dag. Dette gir lengre holdbarhet. Båten settes nå i bestilling, med det justeringer og funn som er gjort i løpet av prosjektperioden og forventes levert i 2018″, skriver Forskningsrådet videre.

Direkte til Danmark
Etter det iLaks har grunn til å tro, planlegges et 1.000 kvadratmeter stort slakteri som vil kunne sysselsette opp mot 60 ansatte ombord på båten.

Konseptet med slaktebåter er verken unikt eller nytt. Marine Harvest har lenge brukt den 46,5 meter lange prosessbåten «Tauranga», eid av rederiet Napier, og har dessuten en egen slaktebåt under bygging.

Les også: Marine Harvest bygger nytt slakte- og fraktefartøy

Det nye her er at fisken skal føres direkte til Danmark etter slakt.

Daglig leder Endre Haugland i Erko Seafood ønsker ikke å kommentere saken. Han viser til Bård Sekkingstad, administrerende direktør i Sekkingstad-konsernet, som er ansvarlig for prosjektet. Heller ikke han ønsker å kommentere saken.