Vil fange lusen før den når fisken – henter inn to millioner kroner

Nyheter
2901

Det Stavanger-baserte oppstartsselskapet Blue Lice henter to millioner kroner i første emisjonsrunde, og posisjonerer seg på den måten for internasjonal vekst fra og med 2018.

Blue Lice ble stiftet under X2 Labs program for oppstartsbedrifter kalt Morgendagens Havbruk i Stavanger tidligere i år.

Akseleratorprogrammet tok for seg de største utfordringene innen fremtidens oppdrettsnæring, og da i særdeleshet utfordringer knyttet til fiskehelse.

Lakselus koster 15 millarder kroner per år
Dagens Næringsliv anslo nylig lakselus til å koste oppdrettsnæringen 15 milliarder kroner.

Kostnadene gjelder for Norge hvert år. For å oppnå regjeringens ambisjon om å tredoble verdien av norsk oppdrettsnæring mot 2050, må vekstnæringen, gjennom innovasjon og nytenkning få bukt med luseutfordringene.

– Luseproblematikken for norsk oppdrettsnæring er både en kostnadsdriver, en strategisk utfordring og et betydelig problem for fiskehelse. Luseproblematikken må løses for å få til en videre vekst i norsk oppdrettsbransje. Blue Lice jobber for å være en del av denne løsningen, sier Karoline Sjødal Olsen, gründer og daglig leder i oppstartsselskapet.

Unik løsning for å fange lakselus
Blue Lice har utviklet en unik løsning for å fange lusen før den når fisken, og har fått oppmerksomhet hos bransjeeksperter, forskere og pilot-kunder for sin originale løsning.

Flere har uttrykt et ønske om støtte det unge teamet som nå har testet og patentert løsningen.

– I tett dialog med bransjeeksperter, Blue Planet, Seafood Innovation Cluster og i åpen dialog med mulige kunder har vi forsøkt å løse utfordringene på en ny måte. Vi tror på potensialet i vår løsning, sier Lars Kristian Opstad, gründer og Operasjonssjef i Blue Lice.

Henter vekstkapital
Blue Lice sin tilnærming til lakselusproblemet har også fanget interessen til investorer.

Flere investorgrupperinger har gjennom sommeren vært i dialog med selskapet og drøftet vekststrategi og kapitalstruktur. I siste runde falt valget på lokalt Investornettverk i Rogaland – som fyller hele første runde på 2 millioner kroner.

Internasjonalt «innovation showcase» i London
Blue Lice har allerede vakt oppmerksomhet internasjonalt, og ble nylig plukket som internasjonalt «Innovation Showcase» på Aquaculture Innovation Europe konferansen i slutten av september.

Oppstartselskapet ble vurdert av en internasjonal jury med representanter fra USA, England, Norge, Canada og Brasil.

Blue Lice ble valgt ut på bakgrunn av innovasjonskraft og er et av tolv tidligfase selskap som får lov til å presentere.

– Invitasjonen til London og det internasjonale miljøet er et bevis på norsk innovasjonskraft i møte med globale utfordringer. Vi ser frem til å bygge nye vekstbedrifter som styrker norsk oppdrettsbransje i et globalt marked, sier styrets leder, Kjell Erik Drevdal.