Vil få merdene på nett gjennom digitalisering: – Man må gjøre næringen mer sexy

Nyheter
2186

Oslo-selskapet Datametrix ønsker å bygge en digital motorvei for havbruksnæringen. Det skal skje gjennom å samle alle kommunikasjonsløsninger i en enhetlig leveranse.

Henning Elvestad er primus motor og ildsjel bak prosjektet CoastHub, og jobber for selskapet Datametrix.

Prosjektet handler om å utnytte den eksisterende maststrukturen til morselskapet Telenor og Norkring, slik at man får et pålitelig nett som dekker et større geografisk område enn dagens eksisterende løsninger.

Istedenfor mange små lokale aktører som leverer kommunikasjonstjenester slik det er idag, ønsker man altså nå å samle alle tjenester i en enhetelig løsning. Svaret er altså CoastHub, og ifølge Elvestad og Datametrix har de erfart at dette er noe næringen ønsker.

Inspirert av workshop med Lerøy-direktør
Elvestad er for tiden ferierende på en hytte ved svenskegrensen, men tar seg tid til en prat med iLaks.

Han forteller reisen startet etter en workshop med Telenor for et år siden, hvor han blant andre møtte administrerende direktør i Lerøy, Willy Berglund.

– Vi fikk øynene opp at det lå noe uforløst ved teknologien i næringen. Vi så at havbruksnæringen var viktig, og det var vekst. Det er penger det. Vi hadde lyst å gjøre en forskjell for havbruksnæringen. Det er både behov og betalingsvilje for teknologi i næringen, sier han.

Henning Elvestad. FOTO: Privat

Han sier med litt detektivarbeid har de fått med seg næringen får stort sett en del av merdene på nett. Han sier at omtrent 2000 lokaliteter har behov for å få god og stabil tilkobling.

– Målsetningen for vår CoastHub, er egentlig å finne en enhetlig måte å få merdene på nett langs hele kysten gjennom digitalisering. Vi har registrert at det er bindinger og hyssinger der, altså små aktører som henger igjen fra tidligere. Den digitale motorveien blir veldig viktig, sier han.

Vil gjøre næringen sexy
Elvestad spår at næringen går inn i en digital tidsalder.

– Vi tror det kommer en bølge med digitaliseringsløp. Det vil tvinge fram seg en digital grunnmur.

Han sier videre at han har registrert tre ting næringen er opptatt av.

– Det handler om å produsere fisk. Biomasse er viktig, kan man ikke hjelpe dem med biomasse så ramler man igjennom. Miljødelen, miljøperspektivet, er også viktig. Tilslutt handler det om rekrutteringer.

For å kunne rekruttere unge, mener han man må gjøre arbeidet mer attraktivt. Han er klar over at det allerede teknologiske løsninger for blant annet fôring, men ønsker å ta teknologien et steg videre.

– Man må gjøre næringen mer sexy. Man kan flytte arbeidsprosesser hvis man får merdene på nett. Det handler om å få flere til å ville jobbe i havbruksnæringen, jeg tror ikke man får de yngre generasjonene i fremtiden til å stå dag ut og dag inn på merdene. Det var kanskje vanligere før med familiebedriftene, men mer problematisk når man ser på havbruksnæringen som en industri. Det er iallfall det inntrykket jeg sitter igjen med, sier han.

Tror bransjen treffes av teknologibehovet i år
Selv har han ikke vært ute på merdene selv.

– Jeg har ikke fått lov til det. Lerøy og Grieg Seafood hadde stilt seg klar for å få prototypen vi har på taket på jobben ut på en merd for pilottesting. Men vi fikk ikke det til før ferien.

Selskapet skal på Aqua Nor-messen i Trondheim i august, og Elvestad sier han vet mer etter den hvordan ting skal fungere i praksis.

– Jeg kan svare deg bedre etter den messen. Det handler om å skjønne hvordan undersystemene fungerer. Når man går på en messe, så sier man at det skjedde det året eller det skjedde. Jeg tror at Aqua Nor i år er det året bransjen treffes av teknologibehovet.

Han sier de har hatt møter med ledelsene i oppdrettsselskapene, og at det går mot en IT-basert infrastruktur.

– Vi har hatt møter med IT-ledelsen i de store selskapene. De har en historie som begrenser de litt. Med det jeg nevnte tidligere av hyssing av binders. De har vært små selskaper, nå blir de en stor industriell enhet og de har ikke hengt med.

Før han utdyper.

– Det å produsere biomasse blir det viktigste. Man må få dem til å skjønne at når man har optimalisert manuelt, så må man ta det et hakk videre. Da blir teknologi viktig. Man må gjøre et løft på den digitale grunnmuren langs hele kysten, og få ledelsene i selskapene med på det, sier han.

Deles for lite kunnskaper
Det er spesielt en ting Elvestad mener næringen er for dårlig på.

– Det jeg tror er en utfordring, er at det er lite deling av kunnskaper.

Han mener CoastHub kan løse nettopp dette.

– Når vi kjører CoastHub kommer merdene på nett, og da kan man dele og utveksle informasjon. Det ligger litt lengre frem i tid, men jeg tror CoastHub kan være et utvekslingspunkt hvor man deler informasjon.

Han viser til hvordan nettsiden Barentswatch fungerer, men at han ønsker en nettside hvor sanntidsinfo deles.

Kan rulle ut på kort tid
Elvestad sier at både Telenor og Norkring kan rulle ut løsninger fort, og at det er mye opp til selskapet selv når prosjektet kan realiseres.

– Ledelsen i Datametrix er påskrudd for å gjøre det, men vi må se det litt i pilot. Vi må teste stabilitet, og putte på noen tjenester. Så klarer vi å snu oss rundt når vi skal levere.

Ambisjonene er klare.

– Vi skal gi et nasjonalt og industrialisert fottavtrykk bedre enn de andre som har levert til nå.

Selv med sin bakgrunn fra Lillehammer og langt fra norskekysten, er Elvestad motivert av utfordringen som venter.

– Vi ønsker å bidra med teknologi til en ny næring. Det er en kombinasjon av at vi synes det er artig å bruke og lære teknologi, men samtidig har vi avdekket en liten utfordring i en næring som vår teknologi kan avhjelpe på. Jeg i hvert fall trygg på det er noe unikt jeg prater om, og det har trigget meg, avslutter han