Vil etablere nytt oppdrettsselskap og fabrikk i Åfjorden i Trøndelag

Nyheter
0

Trenger fire FoU-konsesjoner.

Gründerne bak Marine Bio Solutions og eierne av Refsnes Laks, John og Ivar Refsnes, står klare i Åfjorden til å etablere en fabrikk for en ny fôringrediens og fullskala sirkulærøkonomisk lakseoppdrett. For å lykkes med det skal de bruke den fett- og proteinrike leddormen børstemark.

I fjor høst lanserte de ideen om en pilotfabrikk til 100 millioner kroner, hvor det langsiktige ambisiøse målet er å kunne produsere 100 000 tonn fôringrediens årlig.

Ved sjøkanten på industriområdet Monstad i Åfjord kommune, som er ett av de to mest aktuelle stedene for en slik fabrikk. Det andre området ligger ved Kirkholmen i Stokksund i Åfjord.

Gjennom nåløyet
– Dette stedet er godt egnet både med tanke på økonomi, men også tidsaspekt i forhold til infrastruktur og reguleringer. Dette er et område kommunen rår over. Vi har nylig levert en grundig og god oppdatering på selve prosjektet, samt redusert behovet i antallet FoU-konsesjoner fra sju til fire i vår søknad. Vi håper at det bidrar til at vi nå kommer gjennom nåløyet, sier Håvard Wollan til iLaks.

– Alt er nå mer konkret, og det at vi i dag er i Åfjord og skal gjøre oss klar til å gjennomføre, er et bevis og eksempel på at vi nå på en gjennomføring av forskning og kunnskapsutvikling knyttet til sirkulærøkonomisk fullskala lakseoppdrett, sier han.

– Når forventer dere å få svar på søknad om FoU-konsesjon?

– Det er mye bedre med et ja i overmorgen enn et nei i dag. Sånn sett må det ta den tiden det tar. Når det er sagt, så står vi jo her og tripper og er urolige i stolen og ivrer etter å komme i gang. Håper vi ikke trenger å vente for lenge på en avklaring. Jeg tror og håper at vi skal være i gang med realiseringen i løpet av et par måneder. Gitt at konsesjonene gis, kan vi trolig sette spaden i jorda i løpet av 12-18 måneder, sier Wollan.

Refsnes er optimistisk
De to gründerne av MBS, Håvard Wollan og Stein Wold Østerhus, blir også medeier i det nye oppdrettsselskapet der John og Ivar Refsnes vil ha majoriteten. Refsnes har, foruten Refsnes Laks, også selskapet Columbi Salmon, som skal etablere landbasert oppdrett i Oostende i Belgia.

– Lukkede løsninger som vil være den beste løsningen for at norsk oppdrettsnæring skal vokse, sier Ivar Refsnes.
(Foto: Snorre Berg/Fosna-Folket)

– Vi tror utviklingen for lakseproduksjonen i overskuelig framtid vil være til havs, på land eller i lukkede anlegg i sjø. Etter min mening er landbasert best egnet på industritomter nært markedene. Så står vi igjen med lukkede løsninger som vil være den beste løsningen for at norsk oppdrettsnæring skal vokse, sier Ivar Refsnes.

– Vi har fortsatt en helt unik kyst med perfekte temperaturer, i tillegg så løser vi de biologiske og miljømessige utfordringene. Så løser vi et annet problem, vi kan ta i bruk gamle lokaliteter, og er ikke så avhengig av strømforhold. I mer skjermede farvann er det enklere å drifte, legger han til.

Til tross for tidligere avslag på søknad, og at det er mange som kjemper om særtillatelser, er Refsnes optimistisk.

– Hadde vi ikke vært optimistiske til å få dette på plass, så hadde vi ikke blitt med. Både dagens og forrige regjering har slått fast at lakseproduksjonen skal økes. Det ser ikke ut til at veksten kommer gjennom konvensjonelt oppdrett, så her vil vår løsning med oppsamling av slam og lukkede anlegg passe godt, sier Ivar Refsnes.

– Vil Åfjord og Fosen være et aktuelt område for dere å etablere dere med oppdrett i lukkede merder?

– Det er klart at jeg som bor og jobber i Åfjord ønsker det. Står valget mellom her, Senja eller et sted på Vestlandet, så velger vi selvsagt Åfjorden, sier Ivar Refsnes.

Musikk i ørene
Det er en melding som tas godt imot av ordfører i Åfjord, Erling Iversen, som mener de har mye å bidra med.

Erling Iversen i Åfjord kommune ønsker etableringen velkommen. (Foto: Snorre Berg/Fosna-Folket)

– Skal vi se stort på det, så har vi også fornybar energi å tilby. I tillegg til sjøarealer har vi næringsområder med havner, og det som trengs av fasiliteter er ferdig regulert. Vi vil gjerne at det tas i bruk gamle sjø-lokaliteter, og nye områder som ikke krever det samme som for åpne merder. Det vil øke verdiskapningen i vår kommune, sier han.

– Både havbruk og primærnæringene har vært bærebjelken i Åfjordsamfunnet gjennom generasjoner. Så dette er musikk i våre ører, avslutter Erling Iversen.