Vil doble smoltproduksjonen innen 2020

Nyheter
621

Sævareid Fiskeanlegg, i Fusa i Hordaland, har en visjon om at de i 2020 vil være verdens største smoltprodusent. Årsproduksjonen skal fordobles fra 10 millioner til 20 millioner smolt.

Utvidelse
Den danske utstyrsleverandøren Gråkjær er i gang med å oppføre en kraftig utvidelse i totalentreprise på Sævareid Fiskeanlegg. Når byggearbeidet står ferdig i begynnelsen av 2017, kommer det til å romme to RAS-anlegg og ti fiskekar i et nytt settefiskeanlegg på 5.082 kvadratmeter. I tillegg kommer en fire etasjers høy administrasjonsbygning på i alt 1.056 kvadratmeter, samt service/teknisk avdeling og sorterings- og vaksinasjonsplatform på i alt 577 kvadratmeter.

Gråkjær står for oppførelse av bygg, tanker og rør. Norske Krüger Kaldnes leverer prosess- og elektroteknisk utstyr, herunder resirkuleringog rensing av vann (RAS-teknologi), opplyser Gråkjær.

Stor smolt
Fire av de første ti tanker er allerede bygget med rørsystemer under gulvet. Dette gir mulighet for oppstart av støpning av karhallens bunn, som nå allerede er halvt i mål.

Fiskekarene vil i fremtiden huse 5 – 500 gram laksesmolt.

Illustrasjon: Gråkjær