Vil bygge landbasert anlegg for sjøørret i Sør-Afrika: Gråkjær inngår avtale med Cape Nordic Corporation

Nyheter
1498

Skal levere tjenester til et stort slaktefiskanlegg i nærheten av Cape Town i Sør-Afrika.

Ifølge Gråskjær skal selskapet levere design, prosessutstyr, supervision, prosjektledelse, fiskefarmsupport, opplæring og oppstart til Cape Nordic Corporations (CNC) anlegg.

Anlegget skal inneholde klekkeri, startforing, yngel, pre-smolt, smolt, påvekst og leveringstanker. I første fase vil slaktefiskanlegget kunne produsere 1.800 tonn sjøørreter i året. Anlegget vil ha en kapasitet til å kunne ale opp fra egg til en ferdig slaktevekt på omkring 5,2 kilo. Ytterligere kapasitet/utvidelser er planlagt. I første omgang kommer slaktefiskanlegget til å produsere sjøørreter, men det blir også bygget for å kunne produsere laks i fremtiden.

Økende etterspørsel
Byggherren, CNC, sier anlegget kommer som en konsekvens av økende etterspørsel på fersk fisk i de afrikanske markedene.

– Derfor ser vi store muligheter i å produsere landbasert, bærekraftig, fersk fisk lokalt som leveres til det sørafrikanske markedet til konkurransedyktige priser, sier Erik B. Rasmussen, direktør for CNC.

Rasmussen er også styremedlem i Sashimi Royal og styreformann i Maximus. Han er en av fire investorer i CNC. De tre andre er sørafrikanske investorer som har en bakgrunn innenfor henholdsvis vind-, olje og gass- og IT-industrien. CNC samarbeider med Longline Environment Consultant som rådgiver.

– En milepæl
Finansieringen av slaktefiskanlegget blir en kombinasjon av aksjonærkapital, banklån, EKF-eksportkreditt samt lokale tilskuddsmidler.

– Vi har nådd en milepæl med vår første kontrakt, som primært går på levering av vannbehandlingssystemet (RAS) til et stort fiskeoppdrettsanlegg for CNC, uttaler Gråkjær Aquas direktør, Morten Malle.

Byggingen starter i fjerde kvartal i år.