Viking Aqua engasjerer Overhalla Betongbygg for å bygge landbasert anlegg i Gulen

Nyheter
0

Viking Aqua og Overhalla Betongbygg har signert en avtale der intensjonen er utbygging av det landbaserte smolt- og matfiskeanlegget i Skipavika i Gulen.  

Bearbeidelse av tomten er allerede i gang. De første rørgatene vil bli lagt i løpet av 2022 og den første fisken vil svømme i anlegget i løpet av 2023. Når anlegget er ferdig utbygd, vil det produsere totalt 33.000 tonn laks.

Prosjekteringsarbeidet med det første byggetrinnet er allerede i gang og nå kommer milepælene tett fremover. Den planlagt oppstarten på byggeplassen for nysignerte Overhalla Betongbygg er tredje kvartal 2022.

Daglig leder i Viking Aqua, Peder Bruce, gleder seg stort over å starte samarbeidet med Overhalla Betongbygg på dette prosjektet.

– Det å bygge Overhalla-konseptet vil sikre oss som byggherre en rask produksjonsoppstart. I tillegg vil Overhalla-konseptet være arealbesparende og i et byggemateriale som er meget bærekraftig. Det er også betryggende å få samarbeide med en stor aktør som over tid har vist at de kan bygge store kompliserte prosjekter langs norskekysten, sier Bruce i en pressemelding.

– Vi har gjennom flere store prosjekter utviklet oss videre og hele tiden drevet kontinuerlig forbedring på vårt konsept. Vi ser frem til å få startet på samarbeidet med Viking Aqua og bidra til å oppfylle byggherrens visjon, sier Arnt Ove Amdal i Overhalla Betongbygg.

Overhalla Betongbygg har opparbeidet seg en betydelig kompetanse på bygging av smoltanlegg langs norskekysten og dette er det tiende anlegget som skal bygges med Overhalla-konseptet.

Prosjektet vil ved ferdigstillelse ha en bygningsmasse på nærmere 90.000 kvadratmeter. Andre aktører som er inne i dette prosjektet er Billund Aquaculture og Multiconsult.