Vigner Olaisen deler ut 348 millioner kroner i utbytte

Nyheter
0

Det er 72 millioner kroner mer enn det firmaet tjente i fjor.

De har uansett så de klarer seg. Etter utbytteutbetalingen var den bokførte egenkapitalen i investeringselskapet på 329,5 millioner kroner.

Vigner Olaisen er gjeldfritt, og den viktigste eiendelen er aksjeposten på 51,6 prosent av Nova Sea-konsernet. Denne posisjonen er trolig reelt sett verdt i overkant av fem milliarder kroner, vurdert mot sammenlignbare oppdrettsvirksomheter som er børsnotert, skriver Helgelands Blad.

Over de siste ti årene har Vigner Olaisen delt ut 1.464 millioner kroner til firmaets eiere.

Største eier i Vigner Olaisen, med 50,6 prosent av aksjene, er Occasione by Olaisen, eid av Nova Sea-gründer Steinar Olaisens arvinger Maria, Aino og Håkon Vigner Olaisen. De eier en tredjedel hver av Occasione by Olaisen.

Vigner Olaisen 2020 2019 Endring
Omsetning 1,5 1,8 -16,7 %
EBIT -6,2 -4,1 51,2 %
Resultat før skatt 277,3 502,9 -44,9 %
Driftsmargin -413,3 % -227,8 %
Alle tall i millioner kroner