Viewpoint Seafarm fikk nei til 20 utviklingstillatelser: – Overskylling er et potensielt faremoment

Nyheter
1392

Konseptet til Viewpoint Seafarm bidrar ikke til å løse miljø- og arealutfordringer.

Det er konklusjonen i avslagsbrevet fra Fiskeridirektoratet til Haugesund-selskapet Viewpoint Seafarm.

Konseptet tar utgangspunkt i oppdrett på eksponerte lokaliteter ved bruk av en boreplattform fra petroleumsnæringen.

Basen for oppdrett vil være en ombygd eldre plattform, mens produksjonsenhetene i anlegget skal være merder som festes på plattformen og omkranser den. Merdene består av boksformede fagverkskonstruksjoner i stål med to bur i hver. Burene har notpaneler langs veggene og notpose i bunn. Selve plattformen skal være basen for driften, og skal ha alt utstyr som er nødvendig for produksjonen av laks.

Konstruksjonen er på hele 14.000 kvadratmeter, og skal romme 15.000 tonn med laks.

Bekymret for overskylling
Fiskeridirektoratet har blant annet sett på om konseptet kan løse miljøutfordringer. Det blir hevdet i søknaden at oppdrettsanlegget vil være tilnærmet rømningssikkert.

Direktoratet skriver at overskylling av merdene ikke er omtalt i søknaden, og kan være et «potensielt faremoment». Basert på blant annet dette, finner Fiskeridirektoratet ikke det godtgjort at konseptet vil bidra til å redusere næringens utfordringer med rømninger.

Eksponeringsgrad på testlokalitet avgjørende
Viewpoint Seafarm, som blant annet er støttet av Nova Sea, har sett seg ut lokaliteten Blikkvær i Rødøy kommune på Helgelandskysten som testlokalitet for prosjektet.

Ifølge Fiskeridirektoratet er det eksponeringsgraden på testlokaliteten som legger grunnlag for Fiskeridirektoratets vurdering om prosjektet kan bidra til å løse næringens arealutfordringer.

– Når man legger dette til grunn vurderer Fiskeridirektoratet det slik at det omsøkte prosjektet ikke vil bidra til å ta akvakulturnæringen til mer eksponerte områder enn hvor den opererer per i dag.