View Software utvider staben

Nyheter
741

I den siste tiden har selskapet ansatt 14 nye medarbeidere ved kontorene i Moss og Trondheim.

Ny ansettelsene er et resultat av strategi om å løfte og videreutvikle View Software sin posisjon i Norge og internasjonalt. Selskapet leverer programvare for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, maskiner og rullerende materiell.

Selskapet, som satser på blant annet oppdrettsnæringen, har nå 52 ansatte som betjener over 500 kunder og 12 000 brukere.

– Vi opplever økt etterspørsel etter våre løsninger innenfor områdene forvaltning, drift, vedlikehold og produksjonsplanlegging. Med ansettelsene av nye medarbeidere har View Software styrket kompetansen innenfor så vel programmering, fagkonsulenter og ledelse. Vi vil i tiden fremover vokse både organisk og gjennom oppkjøp, sier administrerende direktør Pål Einar Berntsen.

View Software fikk i mai 2017 inn Viking Venture på eiersiden med 49 prosent eierandel.

Blant de 14 ny ansatte vil ni jobbe ved View Software sitt kontor i Trondheim og de øvrige fem ved hovedkontoret i Moss. Selskapet forventer å ansette flere medarbeidere i løpet av dette året.