Videregående skole bygger landbasert oppdrettsanlegg

Nyheter
0

Til høstsemesteret 2023 skal Måløy vidaregåande skule ha klar en akvahall til 20 millioner kroner der elevene får opplæring i landbasert oppdrett.

Prosjektleder for akvakulturutdanningen ved Måløy vgs, Mona Bakke Svarstad, sier fylkeskommunen har satt av 20 millioner kroner til prosjektet, og at byggestart er planlagt i april neste år.

– Vi jobber med prosjekteringen nå, og vil lyse ut anbudskonkurranse til høsten. Målet er å sette spaden i jorda i april neste år, slik at anlegget kan tas i bruk til skolestart året etter. Det blir et småskala landbasert oppdrettsanlegg for opplæring. Her kan elever lære alt fra vannbehandling til kjemi, HMS og regelverk. Alt skjer i miniformat der du kan prøve og feile i trygge omgivelser. Det blir ulike teknologier, blant annet RAS-teknologi, sier Bakke Svarstad.

Samarbeider med Ontec
I tillegg til laks planlegger de også opplæring i oppdrett av andre fiskearter som rensefisk og torsk. Skolen er med i et samarbeid med prosjektet Onshore Technologies (Ontec) som bygges i regi av OFS Norge i Barstadvika noen kilometer fra Deknepollen der skolen ligger. Dette er et fullskala landbasert oppdrettsanlegg der det er planlagt for 15.000 tonn biomasse. Her er det planer for visnings- og opplæringssenter der akvakulturelevene fra skolen kan ta lærdom fra skolens akvahall videre.

Les også: Har lokal leverandørindustri i ryggen i landbasert satsing

– For oss passer det fint at fylkeskommunen nå bygger en akvahall, sier arbeidende styreleder Trond-Inge Kvernevik i Ontec.

Leder utviklingen: Trond-Inge Kvernevik er arbeidende styreleder i Onshore Technologies (ONTEC). FOTO: JØRN-ARNE TOMASGARD

Tilbyr også høyere utdanning
Også Fagskulen Sogn og Fjordane har samarbeidsavtale med Ontec Academy i forbindelse med en akvakulturutdanning på høyskolenivå i Måløy.

– Nokut har godkjent en utdanning innen ledelse i havbruksoperasjoner i tilknytning til fagskolen i Måløy. I kombinasjon med Sikkerhetssenteret i Måløy som ligger ved fagskolen, vil vi kunne tilby en høyere utdanning som vil bidra til å øke kompetanse i næringen, sier avdelingsleder ved fagskolen Inger Vedvik Nygård.

Studiet gir 60 studiepoeng og kan gjennomføres nettbasert. Opplæringen er i fagområdene ledelse, fiskevelferd, handtering og bruk av båt og utstyr, fortøyning og anlegg i sjø, og arbeidsoperasjoner med simulatortrening.

– Vi er i ferd med å bli slått sammen med Fagskolen i Hordaland til Fagskolen i Vestland. Da vil vårt miljø bidra med utfyllende tilbud til det som allerede er etablert i Hordaland, mener Vedvik Nygård.

Vil bli best
Det er til sammen 24 elevplasser på linja for havbruk i første klasse på den videregående skolen, der det er felles opplæring. Andre året er det 12 elevplasser for de som velger spesialisering i akvakultur. Noen elever velger også såkalt YSK, en mer yrkesrelatert opplæringsvei der du kombinerer skole og jobb. Det er flere YSK-elever innen akvakulturfaget. Det er først og fremst disse elevene som skal bruke det nye anlegget.

– Vi planlegger for en biomasse på et par tonn. Men fisken skal ikke selges i markedet, sier Bakke Svarstad.

Ifølge prosjektlederen blir det ikke det første landbaserte oppdrettsanlegget for videregående opplæring i Norge.

– Men det skal bli det beste, lover hun.

Bra for rekruttering
– Dette er en god ting i forbindelse med rekruttering til oppdrettsnæringen. Vi vil utdanne kompetanse som er etterspurt i næringen der stadig flere satser på landbaserte anlegg. Inntrykket er at næringen strever med å få tak i folk med fagutdanning på området, sier Bakke Svarstad.

Mens fullt operative landbaserte oppdrettsanlegg har kar på 20 meter i diameter, blir formatet vesentlig nedskalert på anlegget på skolen. Her er det snakk om kar på 1×1 meter og noen på 3 meter.

– Når ting kommer på plass, begynner Måløy å få frem et skikkelig kompetansemiljø der du kan få utdanning fra fagbrev til høyskolenivå. Det begynner å bli spennende, mener Kvernevik i Ontec.

Maritimt fokus: Måløy vidaregåande skule i Deknepollen, på landsiden i Måløy, har spesialisert seg på maritime utdanninger. Nå følger de utviklingen med landbasert oppdrett og skal bygge akvahall for utdanning. FOTO: JØRN-ARNE TOMASGARD